Som følge av vedlikehold av våre systemer vil det bli nedetid på noen av API-ene torsdag 8. oktober. Forventet nedetid er fra ca klokken 21:00 til 22:30. Tjenestene som forventes berørt er Innteksmottaker-API og BSU-API.