I vedlikeholdsvinduet torsdag 22. september fra klokka 18:00 utføres oppgraderinger som vil føre til nedetid i skatteetatens tjenester i korte perioder.

Skatteetaten oppgraderer databaser i produksjonsmiljøene. Arbeidet starter søndag 25. september klokka 08:00 og kan komme til å vare store deler av dagen. Det vil medføre ustabilitet og periodevis nedetid på de fleste tjenester fra Skatteetaten i tidsrommet.