Skatteetaten oppgraderer databaser i produksjonsmiljøene. Arbeidet starter søndag 28. august klokka 08:00 og kan komme til å vare store deler av dagen. Det vil medføre ustabilitet og periodevis nedetid på de fleste tjenester fra Skatteetaten i tidsrommet.