Flere av API’ene vil oppleve sporadisk nedetid mellom kl 18:00 og 20:00 tirsdag 16. august, grunnet databaseendringer. Vi beklager ulempen dette medfører.