Rettighetspakken inneholder nå feltet “samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie”. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon av Informasjonsmodell for spesifisert summert skattegrunnlag API for 2018.