På grunn av problemer hos DigDir, kan dette medføre til problemer med tilgang til vårt testmiljø. DigDir jobber med å løse problemet