Det er fortsatt problemer med oppslag mot våre tjenester. Det er pga problemer hos AltInn. Dette rammer blant annet Maskinporten, DigDir, BankId m.fl. Maskinporten er utilgjengelig for scopes som bruker AltInn som delegeringskilde.