Det er for tiden litt ustabiliteter i våre tjenester i produksjonsmiljøet. Vi jobber med å løse problemet.