Problemet er løst og tjenestene er tilgjengelige igjen.