Skatteetaten viser til varsel om overgang nytt testmiljø for eksterne som tester Skatteetatens delingstjenester.

Nytt testmiljø er nå tilgjengelig for bruk. For mer informasjon, se:

Vi minner om at gammelt testmiljø vil saneres fra januar 2022.