Vi minner om at Skatteetaten har byttet testmiljø for virksomheter som tester Skatteetatens delingstjenester.

Det nye testmiljøet benytter testpersoner fra syntetisk Folkeregister og testenheter fra syntetisk Enhetsregister. Gammelt testmiljø er ikke planlagt videreført i 2022, og testpersoner som er dokumenter på github vil være tilgjengelige til gammelt testmiljø er sanert. Skatteetaten vil gå bort i fra å dokumentere testdata på github, og virksomheter må benytte Tenor testdatasøk for å finne relevante testdata.

For mer informasjon om nytt testmiljø, se: Miljøer og Testdata i nytt testmiljø

For mer informasjon om Tenor testdatasøk, se: Tenor testdata

For mer informasjon om syntetisk Folkeregister med syntetisk personidentifikator på github (syntetiske fødselsnumre vil ha +80 på måned), se: Test for konsumenter

Plan for testdata for nye årsversjoner i nytt testmiljø

Medio Januar:

  • Inntektsmottaker API - støtte for 2022

Medio Februar:

  • Avregning API - støtte for 2021
  • Beregnet skatt API - støtte for 2021
  • Pensjonsgivende inntekt API - støtte for 2021
  • Skatteplikt API - støtte for 2021
  • Skattemelding API - støtte for 2021
  • Spesifisert summert skattegrunnlag API - støtte for 2021
  • Summert skattegrunnlag API - støtte for 2021
  • Tilgengeligdata API - støtte for 2021