Skatteetaten støtter nå test av Inntektsmottaker API for 2022 i nytt testmiljø. Eksempler på testdata ligger under, inkl. testdata for nye lønnsbeskrivelser, men vi oppfordrer til å benytte Tenor testdatasøk for å finne testdata.

Eksempler:

Fødselsnummer Testdata
01818098452 Fastlønn for januar - juni 2022
01879997514 Timelønn for januar - juni 2022
21829196422 Fastlønn for 2022-01 - 2022-05, feriepenger i 2022-06 og lønnTilVergeFraStatsforvalteren for 2022-02 - 2022-03
29929598952 Fastlønn for 2022-01 - 2022-05, bonus i 2022-01, feriepenger i 2022-06 og reiseKostMedOvernattingTilLangtransportsjaafoerForKjoeringInnenlands for 2022-02 - 2022-03