Du kan abonnere på nyheter og driftsvarsler.

Abonnere på nyheter og driftsvarsler

Vi legger ut varsel om endringer i dokumentasjon, tekniske løsninger og hendelser som nyheter på denne siden.

Varsler som av andre årsaker bør kommuniseres direkte, vil bli sendt på varslingsadresse man har oppgitt i forbindelse med avtaleinngåelse. Konsumenter plikter å sikre at Skatteetaten til enhver tid har gyldig adresse for disse varslene.

Hvordan abonnere på varslinger

Vi publiserer en ATOM feed for nyheter.

  • For å følge med på feeden i en nettleser må man installere en plugin/extension. Det finnes et stort utvalg, søk på ‘atom feed reader’ eller lignende.
  • For å følge med på feeden via epost, sms, etc kan man bruke online eller installert programvare som ordner dette. Det finnes et stort utvalg. Søk på ‘atom feed to email’ eller ‘atom feed to sms’.

Adresse man må legge inn i feed plugin/verktøy: https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/feed.xml.

Nyheter og driftsvarsler

DatoTittelUtdrag
17 Sep 2021 Tjenesten summert skattegrunnlag fungerer som normalt igjen Tjenesten Summert Skattegrunnlag skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager ulempene eventuell nedetid har medført.
17 Sep 2021 Feil på tjenesten summert skattegrunnlag Vi har for øyeblikket en feil som gjør at mange kall på tjenesten Summert Skattegrunnlag gir feilmelding. Vi jobber med å løse problemet.
09 Sep 2021 Forsinket deling av skatteopplysninger På grunn av feil har det vært forsinkelse i deling av skatteopplysninger. Feilen har medført at skatteoppgjør som har blitt produsert etter den 14. august ikke ble tilgjengelig i delingstjenestene før 8. september. Feilen er nå rettet, og vi ser på forbedringer for å unngå at feilen oppstår igjen. Vi...
01 Sep 2021 Testmiljø oppdatert varsel Skatteetaten viser til varsel om overgang nytt testmiljø for eksterne som tester Skatteetatens delingstjenester. Nytt testmiljø er nå tilgjengelig for bruk. For mer informasjon, se: Testmiljø: https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/about_miljoer.html Testdata: https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/data_testdata_nyttmiljo.html Vi minner om at gammelt testmiljø vil saneres fra januar 2022.
01 Sep 2021 Maskinporten oppdatert varsel Skatteetaten viser til varsel om overgang til Maskinporten som autentiseringsmekanisme for Skatteetatens delingstjenester sendt 20.04.21. Tjenester er nå klare med støtte for Maskinporten, og overgang kan påbegynnes. Mer informasjon om Skatteetatens API’er, navn på Maskinporten scope og delegeringstekst i Altinn finnes her: https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/about_migrering_maskinporten.html Mer informasjon om å ta i bruk...
19 Aug 2021 Alle tjenester fungerer som normalt Gårsdagens problemer er løst og alle tjenester fungerer som normalt igjen. Feilen ble rettet ca kl 17:10 i går ettermiddag.
18 Aug 2021 Problemer med tjenestene Det er for øyeblikket problemer med tjenestene våre. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med mer informasjon.
17 Aug 2021 Ustabilitet fra kl.15:00 Det kan bli ustabilitet i dag fra kl.15:00 til 16:00 pga en endring Skatteetaten må gjøre. I forbindelse med endringen kan tjenester i perioder være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
16 Aug 2021 hasteendring i dag Det kan bli ustabilitet i dag fra kl.16:00 og utover kvelden pga en hasteendring Skatteetaten må gjøre. I forbindelse med hasteendringen kan tjenester i perioder være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
03 Aug 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Alle våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene.
03 Aug 2021 Problemer med alle tjenester Vi har for øyeblikket problemer med alle våre tjenester. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med mer informasjon.
01 Jul 2021 Overgang til ny samtykkeløsning Skatteetaten vil i løpet av 2021 innføre støtte for forhåndsregistrerte samtykkeforespørsler i aktuelle api (Spesifisert Summert Skattegrunnlag, Inntektsmottaker og Tilgjengeligdata). Dagens løsning med lenkebaserte samtykker vil i en periode gå i parallell, men saneres fra januar 2022. Skatteetaten anbefaler konsumenter som benytter samtykkeløsningen å migrere til ny samtykkeløsning i forbindelse...
07 Jun 2021 Oppdatering av innhold på Github Vi jobber for tiden med å oppdatere innhold på Github, og som følge av dette kan noe av innholdet flyttes og endres. Utdatert innhold slettes. I hovedsak er det innhold under menyvalgene “Om tjenestene” og “Domene” som berøres.
28 May 2021 Nødvendig oppgradering i testmiljø mandag 31.05 kl.13.00-15.00 Skatteetaten gjennomfører en nødvendig oppgradering i testmiljø mandag 31 mai fra kl.13:00-15:00. I forbindelse med oppgraderingen kan det bli nedetid på tjenestene våre. Vi beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere.
26 May 2021 Nødvendig oppgradering i testmiljø torsdag 27.05 kl.09.00-11.00 Skatteetaten gjennomfører en nødvendig oppgradering i testmiljø torsdag 27 mai fra kl.09:000-11:00. I forbindelse med oppgraderingen kan det bli nedetid på tjenestene våre. Vi beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere.
12 May 2021 Vedlikehold i Altinn som påvirker Maskinporten Altinn har varsla planlagt vedlikehold mellom fredag 14. mai kl.21.00 og lørdag 15. mai kl.10.00. Dette vil påvirke konsumenter av maskinporten som har delegert en API-tilgang videre til en leverandør. Så lenge Altinn er nede, vil og Altinn delegering tjenesten være nede. Dette rammer også selvbetjening i produksjonsmiljøet. Vi beklager...
12 May 2021 Alle tjenester fungerer som normalt igjen Alle tjenester fungerer som normalt igjen. Problemene varte fra ca 13:00 til 14:20. Vi beklager ulempene nedetiden medførte.
12 May 2021 Problemer med alle tjenester Vi har for øyeblikket problemer med alle våre tjenester. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon.
29 Apr 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Alle våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
29 Apr 2021 Problemer med alle tjenester Vi har for øyeblikket problemer med alle våre tjenester. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon.
27 Apr 2021 Problemer med tjenestene Inntektsmottaker og BSU tidligere idag Vi har i dag tidlig hatt problemer med tjenestene Inntektsmottaker og BSU. Problemene oppstod 08:30 og varte frem til ca 09:10. Dette er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.
21 Apr 2021 Feil på tjenesten Inntektsmottaker og BSU er løst Vi hadde en feil som gjorde at forespørsler mot tjenestene Inntektsmottaker og BSU ga feilmeldinger. Dette er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.
21 Apr 2021 Problemer med Inntektsmottaker API Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten Inntektsmottaker API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
20 Apr 2021 Informasjon om kommende endring på testmiljø og testdata Skatteetaten vil i løpet av 2021 bytte testmiljø for eksterne som tester Skatteetatens delingstjenester. Det nye testmiljøet vil ta i bruk testpersoner fra syntetisk Folkeregister og testenheter fra syntetisk Enhetsregister. Altinn testdatasettene er ikke planlagt videreført, og testpersoner som er dokumenter på github i dag vil være tilgjengelige til dagens...
20 Apr 2021 Informasjon om kommende migrering til maskinporten Skatteetaten vil i løpet av 2021 innføre Maskinporten som autentiseringsmekanisme for api’er. Dagens løsning med virksomhetssertifikater vil i en periode gå i parallell, men saneres fra januar 2022. Følgende api’er vil endres: Avregning-api Beregnet skatt-api Boligsparing for ungdom-api Inntektsmottaker-api Oppgaveinnlevering-api Pensjonsgivende inntekt-api Restanse-api Skattemelding-api Skatteplikt-api Skattepliktig-api Spesifisert summert skattegrunnlag-api...
07 Apr 2021 Feil på tjenestene Inntektsmottaker og BSU er løst Vi hadde en feil som gjorde at forespørsler mot tjenestene Inntektsmottaker og BSU ga feilmeldinger mellom klokken 15:00 og 16:20 idag. Dette er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.
26 Mar 2021 Problemene med tjenestene er løst Problemene med tjenestene summertskattegrunnlag, beregnet skatt og spesifisert-summertskattegrunnlag-API er nå løst og alle tjenester fungerer igjen som normalt. Vi beklager problemer dette har medført for våre partnere.
26 Mar 2021 Problemer med summertskattegrunnlag, beregnet skatt og spesifisert-summertskattegrunnlag-API Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten summertskattegrunnlag, beregnet skatt og spesifisert-summertskattegrunnlag-API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
23 Mar 2021 Problemene med tjenesten Innteksmottaker API er løst Problemene med tjenesten Innteksmottaker API er nå løst og alle tjenester fungerer igjen som normalt. Vi beklager problemer dette har medført for våre partnere.
23 Mar 2021 Problemer med Innteksmottaker API Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten Innteksmottaker API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
22 Mar 2021 Problemene med samtykke er løst Problemene med validering av samtykke på tjenestene Inntektsmottaker og Spesifisert Summert Skattegrunnlag er nå løst og alle tjenester fungerer igjen som normalt.
22 Mar 2021 Problemer med samtykke Det er for tiden problemer med validering av samtykke på tjenestene Innteksmottaker og Spesifisert Summert Skattegrunnlag. De som benytter tjenestene uten samtykke er ikke berørt av dette. Vi jobber med å løse problemet.
19 Mar 2021 Oppdatert informasjonsmodell og xsd for SBL Xsd for tjenesten spesifisert summert skattegrunnlag er oppdatert med nye begrepsreferanser. Oversikt over summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2020 for rettighetspakken SBL er også oppdatert.
17 Mar 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Problemene med tjenesten Innteksmottaker-API er løst og alle tjenester fungerer som normalt igjen. Vi beklager ulempene nedetiden har medført.
17 Mar 2021 Problemer med Innteksmottaker API Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten Innteksmottaker API.Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
05 Mar 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Alle våre tjenester fungerer nå som normalt. Problemene som startet i natt er nå løst og fra ca kl.1000 så var alle API’er tilgjengelige. Vi beklager ulempene dette har medført.
05 Mar 2021 Problemer med alle tjenester Alle våre tjenester er for øyeblikket nede. Problemene startet i natt. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med informasjon når vi vet noe mer.
04 Mar 2021 Feil på tjenester tidligere idag Vi har idag hatt nedetid på tjenestene. Problemene varte fra ca 11:45 til 12:45, men feilen er nå løst og tjenestene skal fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene.
26 Feb 2021 Problemene knyttet til kommunal særnamsmann er løst Feilen med API som benyttes av kommunal særnamsmann er rettet og alle konsumenter skal nå ha fått informasjon om fremgangsmåte for å koble seg på tjenestene igjen.
19 Feb 2021 Oppgradering testmiljø 05 mars Vi skal foreta en oppgradering av testmiljøet fra fredag 05.03.21 kl 18:00. Vi regner med å være ferdig med oppgradering innen lørdag 06.03.21 kl 15:00. Det vil oppleves nedetid under oppgraderingen.
17 Feb 2021 Kommunal særnamsmann feilmeldinger Vi har nå problemer med API som benyttes av kommunal særnamsmann. Dette gjør at forespørsler mot våre tjenester gir feilmeldinger. Vi jobber med med saken og kommer tilbake med mer informasjon.
15 Feb 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
15 Feb 2021 Problemer med Summert Skattegrunnlag API og Spesifisert Summert Skattegrunnlag API Vi har for øyeblikket problemer med tjenestene Summert Skattegrunnlag API og Spesifisert Skattegrunnlag API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
28 Jan 2021 Nødvendig oppgradering søndag 07.02 kl.00.30-07.00 Skatteetaten gjennomfører en nødvendig oppgradering søndag 07 februar fra kl.00:30-07:00. I forbindelse med oppgraderingen vil det bli nedetid på tjenestene våre. Vi beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere.
26 Jan 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
26 Jan 2021 Problemer med tjenestene Vi har for øyeblikket problemer med tjenestene våre. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
05 Jan 2021 Normaldrift Våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
05 Jan 2021 Problemer med tjenestene Vi har for øyeblikket problemer med flere av tjenestene våre. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
26 Nov 2020 Oppgradering 01 desember Fra Digitaliseringsdirektoratet: Den 1. desember fra kl. 00:30 til 02:30 blir det patching av produksjonsmiljøene til ID-porten og Maskinporten. Det vil bli en kort periode med nedetid på de tjenestene som benytter disse løsningene under patchingen.
24 Nov 2020 Alle tjenester fungerer normalt Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene dette medførte.
24 Nov 2020 Problemer med alle tjenester Vi har for øyeblikket problemer med tjenestene våre i produksjon. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med mer informasjon når det er rettet.
11 Nov 2020 Planlagt nedetid i testmiljø mandag 16.11 Mandag 16. november kl. 7 – 12 vil Skatteetatens eksterne testmiljø være nede pga en større Linux-oppgradering. Dette vil berøre de aller fleste API’ene og tjenestene våre, så det vil påvirke de fleste konsumenter.
10 Nov 2020 Ustabilitet i våre systemer Vi har hatt litt tekniske problemer i våre tjenester. Det har ført til ustabilitet og nedetid en times tid, og har rammet bl.a spesifisert summert skattegrunnlag. Problemene skal nå være løst. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført.
07 Nov 2020 Alle tjenester fungerer normalt igjen Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene dette medførte.
06 Nov 2020 Oppgradering 7-9 november Skatteetaten skal oppgradere noen systemer til helgen (07-09 november), og som en følge av dette vil det bli nedetid og ustabilitet fra lørdag 07.november kl.09:00 til mandag 09.november kl.07:00. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
02 Nov 2020 Oppgradering 6-8 november Skatteetaten skal oppgradere noen systemer til helgen (06-08 november), og som en følge av dette kan det bli perioder med nedetid og ustabilitet på tjenestene førstkommende helg. Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om forventet tidspunkt for nedetiden, når vi vet dette.
21 Oct 2020 Alle tjenester fungerer som normalt Gårsdagens problemer er nå løst, og alle tjenester fungerer som normalt igjen. Problemene oppstod rundt klokken 11 i går, og ble løst ca klokken 20 i går kveld. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
20 Oct 2020 Problemer på flere tjenester Vi har for øyeblikket tekniske problemer med flere tjenester, som medfører ustabilitet og feilmeldinger. Vi jobber med å løse problemet og kommer tilbake med mer informasjon.
02 Oct 2020 Nedetid torsdag 8.10 kl 21:00 til 22:30 Som følge av vedlikehold av våre systemer vil det bli nedetid på noen av API-ene torsdag 8. oktober. Forventet nedetid er fra ca klokken 21:00 til 22:30. Tjenestene som forventes berørt er Innteksmottaker-API og BSU-API.
04 Sep 2020 tjenestene fungerer normalt Alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Det har dessverre vært tekniske problemer i tjenestene våre og det varte fra ca.kl.21:45 til ca.kl.07:00 i dag. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere.
01 Sep 2020 Alle tjenester fungerer normalt igjen Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Feilen ble rettet kl 09:55. Vi beklager problemene dette medførte.
01 Sep 2020 Feil på flere tjenester Vi har nå tekniske problemer som gjør at kall mot flere tjenester feiler. Dette gjelder for API-ene Inntektsmottaker, BSU og Summertskattegrunnlag. Problemene oppstod ca 08:45. Vi jobber med å løse problemene, og kommer tilbake med mer informasjon.
24 Jul 2020 tjenestene fungerer nå ok Alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Databasen er nå reetablert. Vi beklager problemene nedetiden medførte for dere.
22 Jul 2020 tekniske problemer Det har dessverre oppstått tekniske problemer i tjenestene våre. Konsekvensen er at søk i tjenesten(e) blir forsinket eller feiler. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere....
05 Jun 2020 Ustabilitet tidligere idag Vi har idag hatt tekniske problemer som har gjort at kall på flere tjenester har feilet. Problemene ble løst kl.09:55, og alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene.
14 May 2020 informasjonsmodell-skjema for spesifisertsummertskattegrunnlag er oppdatert Github er oppdatert med informasjonsmodell-skjema for spesifisertSummertSkattegrunnlag.
05 May 2020 Kildeskatt på lønn er klar i test Følgende tjenester støtter nå kildeskatt på lønn i testmiljøet: •Avregning-api •Beregnet skatt-api •Pensjonsgivende inntekt-api •Skatteplikt-api •Summert Skattegrunnlag-api •Spesifisert summert skattegrunnlag-api
30 Mar 2020 Tjenestene fungerer igjen som normalt Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
30 Mar 2020 Utilgjengelige tjenester i produksjon Vi har for tiden problemer med flere av våre tjenester i produksjon. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet eller vi har oversikt over forventet løsningstid.
04 Mar 2020 Vedlikehold onsdag 04.03 kl.18.00 - 20.00 Skatteetaten gjennomfører vedlikehold onsdag 04. mars fra kl. 18.00 til kl.20.00. I forbindelse med vedlikehold kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
19 Feb 2020 Normaldrift Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Problemene varte fra rundt kl. 12:35 til kl. 13:00. Vi beklager problemene.
18 Feb 2020 Alle tjenester fungerer igjen Flere av våre tjenester var utilgjengelige fra ca 12:10 til ca 13:05 idag. Alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene.
14 Feb 2020 Problemer på flere tjenester Flere av våre tjenester er for tiden utilgjengelige. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet.
14 Feb 2020 Alle tjenester fungerer igjen Feilen som medførte nedetid eller ustabilitet på noen av tjenestene ble løst rundt kl 10:30, så tjenestene skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene dette medførte.
07 Feb 2020 Skatteoppgjør for inntektsår 2019 klar i test Følgende tjenester støtter nå skatteoppgjør for inntektsår 2019 i testmiljøet: Avregning-api Beregnet skatt-api Pensjonsgivende inntekt-api Skatteplikt-api Summert Skattegrunnlag-api Spesifisert summert skattegrunnlag-api
28 Jan 2020 Nedetid igår 28.januar Vi hadde en intern feil i noen av våre systemer igår ettermiddag og kveld, som medførte nedetid på tjenestene. Problemene oppstod rundt klokken 17:30 igår, og ble løst ca klokken 22:00. Tjenestene har fungert som normalt etter dette.
16 Dec 2019 Inntektsmottaker API - slitertillegg tilgjengelig i produksjon Inntektsmottaker API er oppdatert med støtte for inntektsbeskrivelsen “slitertillegg”. Berørte konsumenter vil motta det nye feltet som en del av datasettet gitt at inntekten er innrapportert på personer det behandles opplysninger om.
06 Nov 2019 Utvidelse av rettighetspakke SBL i Spesifisert summert skattegrunnlag Rettighetspakken inneholder nå feltet “samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie”. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon av Informasjonsmodell for spesifisert summert skattegrunnlag API for 2018.
04 Nov 2019 Ustabilitet Det har dessverre vært ustabilitet i våre systemer i dag fra kl.13:30 til kl.14:30. Tjenestene har fungert normalt igjen fra kl.14:30. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere
24 Oct 2019 Ustabilitet i våre systemer Til informasjon vil det bli utført nødvendig vedlikehold i ettermiddag kl 16:00. Dette skal i utgangspunktet ikke påvirke de eksterne tjenestene. Det er ikke forventet nedetid, men det kan føre til litt ustabilitet i en kort periode. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
22 Oct 2019 Planlagt beredskapsøvelse Skatteetaten gjennomfører beredskapsøvelse fra fredag 08. november kl. 18.00 til søndag 10. november kl.20.00. I forbindelse med øvelsen kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
18 Oct 2019 Oppgradering i helgen Skatteetaten skal oppgradere sine systemer i helgen fra fredag 18.oktober kl.18.00 til søndag 20.oktober kl.20.00. I forbindelse med oppgraderingen kan tjenester i perioder være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
14 Oct 2019 Feilretting i skattegrunnlaget for inntektsår 2018 (Svalbard) Vi har utført en feilretting i forbindelse med næringsinntekt på Svalbard som påvirker Spesifisert summert skattegrunnlag API og Summert skattegrunnlag API for inntektsår 2018. Feltet samletUnderskuddINaeringsvirksomhet videreføres som underskudd i næringsvirksomhet inkludert selskap med deltakerfastsetting, men endres til å dekke kun fastlandet Det innføres to nye felter som...
10 Oct 2019 Ustabilitet i våre systemer Det har dessverre oppstått tekniske problemer i våre tjenester. Konsekvensen er at søk i tjenestene blir forsinket eller feiler. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
10 Oct 2019 Systemene fungerer som normalt Nå skal alle tjenester fungere som normalt igjen. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere.
09 Oct 2019 Vedlikehold onsdag 9.10 kl.17.00 - 20.00 Skatteetaten gjennomfører vedlikehold onsdag 09. oktober fra kl. 17.00 til kl.20.00. I forbindelse med vedlikehold kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
02 Oct 2019 Høstutlegget inkludert Svalbard Skatteoppgjør for Svalbard for 2018 er nå støttet i testmiljøet. Forventet utleggsdato for høstoppgjøret, inkludert Svalbard, i produksjon er 26. oktober 2019.
23 Sep 2019 Spesifisering har manglet på Spesifisert summert skattegrunnlag – API På tjenesten Spesifisert summert Skattegrunnlag-API har det siden fredag manglet spesifisering på 2018-skatteoppgjør. Denne feilen er nå løst og tjenesten fungerer som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.
05 Sep 2019 Tjenestene fungerer som normalt igjen Vi hadde igår 5.september problemer med våre systemer, som medførte nedetid på tjenestene våre. Problemene oppstod rundt 09:45 og ble løst ca 10:30. Tjenestene fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.