Sider som er tagget med:

TitleTypeExcerpt
Tjenestene fungerer igjen som normalt Post Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
Utilgjengelige tjenester i produksjon Post Vi har for tiden problemer med flere av våre tjenester i produksjon. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet eller vi har oversikt over forventet løsningstid.
Vedlikehold onsdag 04.03 kl.18.00 - 20.00 Post Skatteetaten gjennomfører vedlikehold onsdag 04. mars fra kl. 18.00 til kl.20.00. I forbindelse med vedlikehold kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
Normaldrift Post Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Problemene varte fra rundt kl. 12:35 til kl. 13:00. Vi beklager problemene.
Alle tjenester fungerer igjen Post Flere av våre tjenester var utilgjengelige fra ca 12:10 til ca 13:05 idag. Alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene.
Problemer på flere tjenester Post Flere av våre tjenester er for tiden utilgjengelige. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet.
Alle tjenester fungerer igjen Post Feilen som medførte nedetid eller ustabilitet på noen av tjenestene ble løst rundt kl 10:30, så tjenestene skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene dette medførte.
Skatteoppgjør for inntektsår 2019 klar i test Post Følgende tjenester støtter nå skatteoppgjør for inntektsår 2019 i testmiljøet: Avregning-api Beregnet skatt-api Pensjonsgivende inntekt-api Skatteplikt-api Summert Skattegrunnlag-api Spesifisert summert skattegrunnlag-api
Nedetid igår 28.januar Post Vi hadde en intern feil i noen av våre systemer igår ettermiddag og kveld, som medførte nedetid på tjenestene. Problemene oppstod rundt klokken 17:30 igår, og ble løst ca klokken 22:00. Tjenestene har fungert som normalt etter dette.
Inntektsmottaker API - slitertillegg tilgjengelig i produksjon Post Inntektsmottaker API er oppdatert med støtte for inntektsbeskrivelsen “slitertillegg”. Berørte konsumenter vil motta det nye feltet som en del av datasettet gitt at inntekten er innrapportert på personer det behandles opplysninger om.
Utvidelse av rettighetspakke SBL i Spesifisert summert skattegrunnlag Post Rettighetspakken inneholder nå feltet “samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie”. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon av Informasjonsmodell for spesifisert summert skattegrunnlag API for 2018.
Ustabilitet Post Det har dessverre vært ustabilitet i våre systemer i dag fra kl.13:30 til kl.14:30. Tjenestene har fungert normalt igjen fra kl.14:30. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere
Ustabilitet i våre systemer Post Til informasjon vil det bli utført nødvendig vedlikehold i ettermiddag kl 16:00. Dette skal i utgangspunktet ikke påvirke de eksterne tjenestene. Det er ikke forventet nedetid, men det kan føre til litt ustabilitet i en kort periode. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
Planlagt beredskapsøvelse Post Skatteetaten gjennomfører beredskapsøvelse fra fredag 08. november kl. 18.00 til søndag 10. november kl.20.00. I forbindelse med øvelsen kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
Oppgradering i helgen Post Skatteetaten skal oppgradere sine systemer i helgen fra fredag 18.oktober kl.18.00 til søndag 20.oktober kl.20.00. I forbindelse med oppgraderingen kan tjenester i perioder være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
Feilretting i skattegrunnlaget for inntektsår 2018 (Svalbard) Post Vi har utført en feilretting i forbindelse med næringsinntekt på Svalbard som påvirker Spesifisert summert skattegrunnlag API og Summert skattegrunnlag API for inntektsår 2018. Feltet samletUnderskuddINaeringsvirksomhet videreføres som underskudd i næringsvirksomhet inkludert selskap med deltakerfastsetting, men endres til å dekke kun fastlandet Det innføres to nye felter som...
Ustabilitet i våre systemer Post Det har dessverre oppstått tekniske problemer i våre tjenester. Konsekvensen er at søk i tjenestene blir forsinket eller feiler. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
Systemene fungerer som normalt Post Nå skal alle tjenester fungere som normalt igjen. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere.
Vedlikehold onsdag 9.10 kl.17.00 - 20.00 Post Skatteetaten gjennomfører vedlikehold onsdag 09. oktober fra kl. 17.00 til kl.20.00. I forbindelse med vedlikehold kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
Høstutlegget inkludert Svalbard Post Skatteoppgjør for Svalbard for 2018 er nå støttet i testmiljøet. Forventet utleggsdato for høstoppgjøret, inkludert Svalbard, i produksjon er 26. oktober 2019.
Spesifisering har manglet på Spesifisert summert skattegrunnlag – API Post På tjenesten Spesifisert summert Skattegrunnlag-API har det siden fredag manglet spesifisering på 2018-skatteoppgjør. Denne feilen er nå løst og tjenesten fungerer som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.
Tjenestene fungerer som normalt igjen Post Vi hadde igår 5.september problemer med våre systemer, som medførte nedetid på tjenestene våre. Problemene oppstod rundt 09:45 og ble løst ca 10:30. Tjenestene fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.
Skatteoppgjør for inntektsår 2018 tilgjengelig fra 23.juni Post Fra 23.juni støtter følgende tjenester skatteoppgjørsdata for inntektsår 2018 i prod: Avregning API Beregnet skatt API Pensjonsgivende inntekt API Skatteplikt API Summert skattegrunnlag API Spesifisert summert skattegrunnlag API
Skatteetaten har fjernet to informasjonselementer fra Innteksmottaker API'et Post Skatteetaten har fjernet informasjonselementene “internasjonaleIdentifikatorer” og “identifiserendeInformasjon” fra Inntektsmottaker API’et. Elementene er ikke påkrevde felter, og dette krever ingen endring for konsumentene. XSD vil bli oppdatert senere, og vi vil legge ut informasjon på github når vi vet tidspunkt for dette.
Overgang til sommertid Post 31 mars er det overgang til sommertid. Erfaringsmessig kan det oppstå problem med samtykker som inngås de siste 10 dagene før overgang til sommertid, dvs fra 21 mars. Hvis datakonsument beregner 10 dager samtykkeperiode i LocalTime eller CET (eller uten tidssoneangivelse) kan faktisk varighet for samtykkeperioden bli 10 dager +...
Skatteoppgjør for iå2018 klar i test Post Følgende tjenester støtter nå skatteoppgjør for inntektsår 2018 i test: Avregning API Beregnet skatt API Pensjonsgivende inntekt API Skatteplikt API Summert skattegrunnlag API Spesifisert summert skattegrunnlag API får 2018-støtte i uke 14.
Nedetid igår ettermiddag 26.02 Post Vi hadde noen problemer med våre systemer igår ettermiddag, som medførte nedetid på noen av våre tjenester. Problemene oppstod rundt klokken 15:15 igår, og ble løst rundt 17:30 samme dag. Tjenestene har fungert som normalt etter dette.
Kort nedetid onsdag 27.februar Post På grunn av en teknisk oppgradering vil alle våre tjenester få en kort nedetid onsdag 27. februar mellom klokken 11 og 12. Forventet nedetid er ca 5 minutter.
Tidligvarsel – Ny årsversjon for skatteoppgjøret 2018 Post Avregning: Ingen endringer for konsument Beregnet skatt: Følgende felter utgår fra tjenesten: svalbardLoennLoennstrekkordningen svalbardPensjonLoennstrekkordningen svalbardLoennUtenTrygdeavgiftLoennstrekkordningen svalbardUfoeretrygdLoennstrekkordningen Feltene gjøres tilgjengelig i Summert skattegrunnlag API. Pensjonsgivende inntekt: Ingen endringer for konsument Skatteplikt: Ingen endring for konsument Summert skattegrunnlag: Ca. 30 felter får nytt navn Enkelte felter kan utgå, og...
Alle API-tjenester er utilgjengelige i produksjon Post Det er for tiden feil i Skatteetatens APIer som går via api.skatteetaten.no. Feilretting pågår. Vi beklager situasjonen og håper feilen blir kortvarig.
Gjenopprettet drift Post Feil i api.skatteetaten.no er nå rettet. Skatteetaten beklager ulempen dette har medført.
Ny årsversjon for inntektsmottaker API er klar i test Post Ny årsversjon for inntektsmottaker API er klar i test og vil bli produksjonssatt 30.1.
Endring av skjermingsregler for inntektsmottaker API Post Skatteetaten standardiserer håndtering av skjerming på tvers av delingstjenestene for skatt- og inntektsopplysninger. Dette medfører endring av skjermingsregler for Inntektsmottaker API. Nye regler: Kode 6 (strengt fortrolig adresse) Alle rettighetspakker: Ingen opplysninger deles (bortsett fra kalendermåned og personidentifikator det er søkt på). Skjermet-flagg = True Kode 7...
Skatteetaten fjerner støtte for eldre sikkerhetsprotokoller for autentisering av virksomhetssertifikat Post Skatteetaten fjerner fra 31.01.2019 støtte for bruk av eldre sikkerhetsprotokoller enn TLS1.2 til virksomhet-sertifikat autentisering. Alle nyere servere vil normalt støtte TLS.1.2. Benyttes en eldre server bør det sikres at TLS.1.2 støtte er aktivert.
Informasjon om ny årsversjon for Inntektsmottaker API Post Følgende endringer i A-meldingen gjelder fra 2019-01. To nye inntekter: Lønnsbeskrivelse skattepliktigPersonalrabatt Lønnsbeskrivelse tips Følgende inntekter utgår: Lønnsbeskrivelse overtidsmat Lønnsbeskrivelse bedriftsbarnehageplass Lønnsbeskrivelse tilskuddBarnehageplass Lønnsbeskrivelse kilometergodtgjoerelseElBil PensjonEllerTrygdeBeskrivelse overgangsstoenadTilEnsligMorEllerFarSomBegynteAaLoepe31Mars2014EllerTidligere Skatteetaten vil ta kontakt med berørte konsumenter for å avklare behov i tilknytning til nye felter. Datakonsumenter bør tilpasse...
Testmiljøet fungerer som normalt igjen Post Testmiljøet fungerer nå som normalt igjen.
Ustabilitet i Testmiljøet 07.12 Post Vi har for tiden problemer med våre tjenester i testmiljøet. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet eller vi har oversikt over forventet løsningstid.
Tjenestene fungerer som normalt igjen Post Vi har dessverre hatt problemer med flere av våre tjenester i produksjon. Problemene startet ca 14:20 og ble løst ca 17:00. Tjenestene skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.
Nedetid og ustabilitet lørdag 10. november Post På grunn av internt vedlikehold kan våre tjenester være ustabile eller utilgjengelige lørdag 10. november. I utgangspunktet er det perioden 09:00 til 12:00 som er satt av, men det kan være ustabilitet/nedetid utover lørdagen. Dette varselet gjelder alle våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører.
Tjenestene fungerer som normalt igjen Post Vi har hatt noen problemer med våre systemer, som har medført nedetid og ustabilitet på tjenestene våre. Problemene oppstod rundt midnatt, og ble løst rundt 08:00 idag. Tjenestene fungerer nå som normalt igjen.
Hendelsesliste Skatteoppgjør - Nye hendelser for inntektsår 2015 og 2016 publiseres torsdag 27.09 Post Det er gjort en del arbeid i å forbedre datakvaliteten i skattegrunnlag for inntektsår 2015 og 2016. Endringen vil medføre at hendelseslisten for skatteoppgjør får flere millioner nye hendelser som gjelder for disse inntektsårene. Konsumenter som ikke henter inn data for disse inntektsårene kan lese igjennom hendelseslisten på vanlig måte,...
Nedetid i Skatteoppgjørstjenestene 04.09 kl 18.00 Post Skatteetaten gjennomfører en endring i kveld, tirsdag 04.09, mellom klokken 18 og 20. I forbindelse med endringen vil det kunne forekomme nedetid på hendelsesliste for skatteoppgjør og tilgjengeligdata-API. Vi beklager den korte varslingstiden og ulempene den eventuelle nedetiden vil medføre.
Nedetid i AT 23.08 Post Torsdag 23.08.2018 kl.09.00 vil det bli utført vedlikehold i testmiljøet. Dette vil medføre en nedetid på ca 2 timer. Vi beklager ulempen dette medfører.
Produksjon i normal igjen Post Alle tjenestene fungerer som normalt og er tilgjengelige.
Fortsatt nedetid på tjenester i produksjon Post Tjenesten har dessverre fortsatt feil. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
Status på våre tjenester i (Prod) Post Vi har dessverre fortsatt tekniske problemer i våre tjenester. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
Nedetid i Produksjon Post Det har dessverre oppstått tekniske problemer i tjenestene våre (Prod). Konsekvensen er at søk i tjenestene blir forsinket eller feiler. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre...
Produksjon i normal drift Post Det oppsto en uforutsett hendelse i våre systemer sent i går kveld som forårsaket nedetid i våre tjenester. Det er nå løst og alle tjenester fungerer som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført for våre partnere.
Ustabilitet i produksjon Post Våre API-tjenester er for tiden ustabile. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med mer informasjon når det er rettet. Vi beklager eventuelle problemer dette vil medføre.
Skatteetaten gjennomfører en oppgradering torsdag 28. juni Post I forbindelse med en oppgradering kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige torsdag 28. juni fra kl.20.00 til ca. kl.23.30. Vi beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Lørdag 30. juni blir skatteoppgjøret tilgjengelig for distribusjon Post Lørdag 30. juni blir skatteoppgjøret tilgjengelig for distribusjon Henvendelser knyttet til skatteoppgjøret skal gå i følgende kanaler: Offentlige partnere bruker kontaktskjemaet til Skatteetaten Finansinstitusjoner som deltar i prosjektetsamarbeidet “samtykkebasert lånesøknad” (SBL) bruker kontaktskjemaet til BITS Tilgjengelighet og støtte i sommer fremgår av standardvilkårene.
Spesifisertsummertskattegrunnlag oppe igjen Post Feilen er identifisert og rettet. Tjenesten fungerer normalt igjen. Vi beklager problemet dette har medført for våre partnere.
Nedetid Spesifisertsummertskattegrunnlag i produksjon Post Vi har avdekket feil i den nye tjenesten Spesifisert Summert Skattegrunnlag. Tjenesten ble derfor tatt ned 1 juni kl 14:20. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med ny informasjon så snart problemet er rettet. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
Oppgradering Akseptansetest miljø Post Skatteetaten gjennomfører en oppgradering av vårt akseptansetestmiljø (AT) onsdag 23 mai kl.09:00-12:00. Oppgraderingen kan føre til nedetid i akseptansetestmiljøet mens den pågår. Vi beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Virksomhetsertifikat innstramming i testmiljø Post Skatteetaten kommer 16 april til å starte å håndheve at integrasjonspartnere kun benytter test virksomhetsertifikat for autentisering mot vårt eksterne akseptanse test miljø https://api-at.sits.no. Enkelte datakonsumenter benytter i dag produksjon virksomhetsertifikat for autentisering i test. Fra 16 april vil vi sperre muligheten for dette. Partnere det gjelder vil bli...
Inntektsmottaker-api krever angivelse av rettighetspakke Post Fra fredag 06.04.18 endres Inntektsmottaker API ved at det blir obligatorisk å angi Rettighetspakke i tjenesteurl. Se grensesnitt dokumentasjon Berørte datakonsumenter er kontaktet. Endringen gjelder både produksjon og akseptansetest.
Autorisasjonsfeil inntektsmottaker-api prod Post Det oppstod 27.februar ca kl 12:00 feil på tilgangskontroll for inntektsmottaker-API tjenesten i prod. Feilretting pågår, men er fortsatt ikke ferdig for alle brukere av tjenesten. Vi legger ut ny melding straks løsningen igjen er tilgjengelig for alle brukere som skal ha tilgang til tjenesten.
Autorisasjonsfeil inntektsmottaker-api prod rettet Post Vi har rett før kl 15:00 rettet alle kjente feil på tilgangskontroll for inntektsmottaker-API tjenesten. Hvis man fremdeles opplever problemer med tjenesten bør man ta kontakt med brukerstotte.datasamarbeid@skatteetaten.no Skatteetaten beklager feilen.
Vedlikehold Altinn autorisasjoner Post Skatteetaten innfører en ny løsning for administrasjon av samtykkedialog autorisasjoner i Altinn. Ingen autorisasjoner endres ifm påkoblingen, og det er ikke forventet at endringen vil berøre samtykkedialogene til eksisterende partnere. Onsdag 14/2: Administrasjon av autorisasjoner for Altinn TT02 samtykkedialoger oppgraderes Tordag 15/2: Administrasjon av autorisasjoner for Altinn PROD samtykkedialoger...
Inntektsmottaker-xsd-rettelse Post Vi har funnet og rettet en mindre feil i XSD for Inntektsmottaker API. Feilen gjelder feltet <identifiserendeInformasjon>, som ikke var korrekt beskrevet i XSD ( inntektsmottaker.xsd , inntektsmottaker_utvidet.xsd ). Det er kun dokumentasjonen som er endret. API og format på data som utleveres er uendret.
DetaljertSkattegrunnlag-api Post En ny DetaljertSkattegrunnlag API er blitt lagt til. Detaljert skattegrunnlag inneholder informasjon om en skatteyters inntekt, formue og fradrag og formuesfradrag.
Endring i skattegrunnlag-api Post En ny Summertskattegrunnlag API er blitt lagt til. Summertskattegrunnlag inneholder kun summert informasjon om en skatteyters inntekt, formue og fradrag og formuesfradrag, uten spesifikasjoner.
Samtykke problem i AT løst Post Feilen med samtykketoken i Altinn er nå løst, og AT miljøet fungerer igjen for datakonsumenter som bruker samtykke.
Samtykke problem i AT Post Vi har siden 4 desember ca kl 16:00 hatt problemer med samtykke håndtering i akseptansetest miljøet (AT). Feilen er sporet til et problem med samtykketoken fra altinn sitt TT02 miljø, og er meldt til Altinn. Bruk av datasamarbeid tjenester uten samtykke er ikke berørt av feilen.
AT tilgjengelig igjen Post AT miljøet er igjen tilgjengelig for testing. Feilen ble rettet 4 desember ca kl 15:00. Vi beklager nedetiden.
Ny tilgangsløsning for Datasamarbeid Post Vi endrer vår tilgangsløsning på akseptansetestmiljøet (AT) onsdag 6.12. kl 12:00. Det skal i utgangspunktet ikke påvirke våre samarbeidspartnere, men hvis dere opplever problemer vennligst ta kontakt.
Nedetid i AT Post Det har 4. desember ca kl 1230 oppstått en feil i akseptansetest(AT) miljøet. Feilen skyldes feil på en underliggende tjeneste, og berører de fleste datasamarbeid tjenestene. Noen av datasamarbeid tjenestene rapporter også uriktig en 404 feilmelding. Vi jobber med å løse feilen.
Endringer i informasjonsmodell for inntektsmottaker Post Fra januar 2018 kommer det endringer i A-meldingen som fører til at en feltverdi i informasjonsmodell for inntektsmottaker utgår. felt verdi gyldig fra og med gyldig til og med Utvidet Standard <naeringsinntekt> <beskrivelse> annet   2017-12 X X Datakonsumenter...
Varsel nedetid i testmiljø Post Det vil fra onsdag 29.11. kl.16.00 være vedlikehold i våre testmiljø. Dette vil medføre ca. 1 time nedetid. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere
Feil i skattegrunnlag-api Post Ifm en teknisk omlegging av skattegrunnlag-api oppstod det dessverre en feil i tjenesten tirsdag 28 november kl 14:11. Feilen ble rettet kl 14:23. Mens feilen pågikk ble alle requester mot tjenesten besvart med feilkode SG-008 “Det finnes ikke skattegrunnlag for gitt personidentifikator og år”. Datakonsumenter som har forsøkt å hente...
Vedlikehold Restanser 17. - 19. november Post Skatteetaten gjennomfører oppgradering fredag 17 til søndag 19 november. I forbindelse oppgraderingen vil det kunne forekomme nedetid på tjenesten Restanser API. Det er kun denne tjenesten som vil bli berørt. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Beredskapsøvelse 10. - 12. november Post Skatteetaten gjennomfører beredskapsøvelse fra fredag 10. november kl. 18.00 til søndag 12. november kl.20.00. I forbindelse med øvelsen kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Vedlikehold produksjonsmiljø oktober Post Grunnet vedlikehold i Skatteetaten sin infrastruktur så kan produksjonsmiljøet være ustabilt i kveld 26. oktober Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen en eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Beregnetskatt med en forbedring av feil Post Beregnetskatt har en forbedring av sin feilhåndtering. Sjekk ut dokumentasjonenfor tjenesten. Det er to nye felter som heter applikasjon og korrelasjonsid. Applikasjon inneholder verdien for den tjenesten som returnerte feilen. I dette tilfellet vil det være beregnetskatt-api. Feltet korrelasjonsid er en id som er intern hos Skatteetaten, men...
Beregnetskatt får rettighetspakke i URL Post Beregnetskatt API har fått hvilken rettighetspakke en forespørsel skal bruke som en del av URL. For mer detaljer se API-referanse for beregnetskatt. Siden ingen konsumenter er i produksjon med denne tjenesten er ikke denne endringen versjonert.
Hendelseslister Post Vi er i gang med å rulle ut ny funksjoanliet for hendelseslister, og har i dag lagt ut dokumnetasjon. Hendelseslister er en støttetjeneste som leveres med mange av våre datatjenester (se API-referanse for hver enkel tjeneste). Hendelseslister bør tas i bruk av datakonsumenter som: ønsker å få med...
Tilgjengeligdata på ny plattform Post Tilgjengeligdata-tjenesten flyttes over på ny plattform i dag før klokken 1800. Det er ingen funksjonelle endringer i forbindelse med dette, men litt nedetid kan forekomme som et resultat av flyttingen. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Vedlikehold produksjonsmiljø Post Grunnet planlagt vedlikehold i vårt nettverk så kan produksjonsmiljøet være ustabilt torsdag 28. september fra klokka 18 til fredag morgen. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen en eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Beregningsgrunnlag API med støtte for 2016 Post Det er lagt ut ny versjon av Beregningsgrunnlag API med støtte for 2016. For 2016 data er feltet grunnlagToppskattKorrigert fjernet og feltet grunnlagTrinnskattUtenomPersoninntekt lagt til.
Samtykke dokumentasjon oppdatering Post Vi har oppdatert dokumentasjon for samtykke bruk av våre datatjenester. Den nye dokumentasjonen gjelder ny versjon av Altinn samtykkeløsning (produksjonsettes 11 september).
Ny versjon samtykkeløsning Post Altinn leverer en ny versjon av samtykkeløsningen, som Datasamarbeid tjenestene tar i bruk. Partnere av datasamarbeid som benytter samtykke må også tilpasse sine løsniger. Partnere som ikke benytter samtykke skal ikke berøres av de planlagte endringene. Partnere som berøres er informert direkte. endringsoversikt dato miljø beskrivelse...
Pensjonsgivende Inntekt API tilgjengelig i AT Post Vi har tilgjengeliggjort en ny tjeneste for pensjonsgivende inntekt i AT-miljøet. endringsoversikt endring beskrivelse ny Pensjonsgivende inntekt tjeneste ny tjeneste
Inntektsmottaker API utvidelse prodsatt Post Vi har som tidligere varslet prodsatt en ny versjon av Inntektsmottaker-api . Tjenesten utleverer nå informasjon også om innrapporterte fradrag og forskuddstrekk. endringsoversikt endring beskrivelse Berørte rettighetspakker <fradrag> ny funksjonalitet Alle <forskuddstrekk> ny funksjonalitet Alle endringer/standardisering av...
Ustabilitet produksjonsmiljø Post Grunnet planlagt vedlikehold i vårt nettverk så vil produksjonsmiljøet være ustabilt imorgen lørdag og påfølgende søndag. Vedlikeholdet starter kl.0800 i morgen tidlig og forventes avsluttet lørdag kveld kl.2000, eller senest søndag kl.1600. Skatteetatens Datasamarbeid beklager den sene varslingen og ulempen en eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
Skattegrunnlag API 2016 sluppet Post Vi har åpnet for Skattegrunnlag 2016 data i produksjon. Merk at ikke alle skattepliktige vil ha skattegrunnlag klart for 2016 enda. Bruk tilgjengeligdata api for å sjekke om 2016 eller 2015 er seneste tilgjengelige inntektsaar. endringsoversikt endring beskrivelse skattegrunnlag-api skattegrunnlag data...
Beregnetskatt API Post Vi legger i dag ut en ny REST-basert tjeneste for Beregnet Skatt i akseptansetestmiljøet (AT). Tjenesten i versjon 1.0 leverer tilsvarende data som gammel Beregningsgrunnlag tjeneste basert på SOAP. Den gamle tjenesten er deprekert. Tjenesten har inntil videre kun et utvalg data fra grunnlaget for skatteberegning. I løpet av høsten...
Inntektsmottaker API utvidelse Post Vi har lagt ut en ny versjon av inntektsmottaker-api i akseptansetestmiljøet (AT). Tjenesten utleverer nå informasjon også om innrapporterte fradrag og forskuddstrekk endringsoversikt endring beskrivelse Berørte rettighetspakker <fradrag> ny funksjonalitet Alle <forskuddstrekk> ny funksjonalitet Alle endringer/standardisering av feilkode...
Skattegrunnlag API patch Post Vi har i dag prodsatt en patch av skattegrunnlag-api endringsoversikt endring beskrivelse Berørte rettighetspakker feil i mapping av samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandet Rettet en feil i mapping. Berørte parter er spesielt informert Alle strengere validering av samtykke flere nye og strengere valideringer på...
Skattegrunnlag 2016 Post Skattegrunnlag for 2016 vil snart gjøres tilgjengelig for de skatteytere som har fått skattegrunnlaget ferdig utarbeidet. Vi har i dag åpnet for 2016 i AT-miljøet, slik at de som ønsker det kan teste mot 2016 data. Vi har lagt opp 2016 testdata for testbrukerne Beløp i testdata er like...
Testmiljø ustabilt Post Datasamarbeid sitt akseptansetestmiljø (AT) kan være noe ustabilt denne uken. Vi har blitt varslet om at en underliggende tjeneste i AT-miljøet vil tas ned i kortere perioder for nødvendig vedlikehold denne uken. Tjenesten som berøres er nødvendig for at Datasamarbeid-api skal fungere riktig. Datakonsumenter kan oppleve problemer med autorisering (HTTP...
Inntektsmottaker API oppdatert Post Vi har oppdatert Inntektsmottaker API. Strammet inn filtrering av poster for datakonsumenter med standard Rettighetspakke. Fra nå av utleveres kun poster spesifisert i inntektsmottaker informasjonsmodell. FraOgMed og tilOgMed i samtykketoken valideres mot parametre i url Samtykkebrukere får nå utlevert data slik de var når samtykket ble inngått (ikke...
Nytt altinn testmiljø Post Altinn har byttet adresse for sitt testmiljø. Ny adresse er http://tt02.altinn.no/ui/AccessConsent/
Oppdatert ordliste Post Vi har oppdatert ordlisten og har generelt ryddet i begrepsbruk. Vi har også presentert tydligere hvordan og hvorfor vi modifiserer og tilpasser data vi utleverer basert på hvem datakonsument og skattepliktig er. I den forbindelse har vi tatt i bruk nye begrep som Datasett, Skjerming, Filtrering, Detlajering. Ingen av tjenestene...
forbedret inntektsmottaker informasjonsmodell Post Vi har endret standard inntektsmottaker.xsd til en vesentlig redusert og forenklet modell. Den fulle modellen er fortsatt tilgjengelig, nå som inntektsmottaker_utvidet.xsd Vi har også lagt ut en bedre inntektsmottaker informasjonsmodell som forklarer rettighetspakker og hvordan disse brukes til å filtrere hvilke data som utleveres. inntektsmottaker-api tjenesten er...
xsd rettelser Post Vi har rettet feil i skattegrunnlag.xsd og inntektsmottaker.xsd. Vi har også benyttet anledningen til å forenkle xsd’ene noe. Skattegrunnlag-api og inntektsmottaker-api tjenestene er IKKE endret, de fungerer akkurat som før. Det er kun dokumentasjonen som er endret. Datakonsumenter som har benyttet de gamle xsd’ene i sine løsninger bør bytte til...
Forbedret feed Post Vi har fikset enkelte visningsproblemer i feeden.
Mindre endring i feilmelding tekster Post Vi har gått gjernnom feilhåndteringen for Skattegrunlag og inntekt, og har korrigert feilmelding tekster (men ikke feilkoder!) Det er også slettet en del utgåtte feilkoder, og det er kommet til en ny feilkode, SG-101. Vi vurderer at endringene ikke vil påvirke ekisterende integrasjoner og gjør ikke noen versjonering ifm endringen....
Samtykke skal kun inngås med varighet inntil 10 dager Post Når man inngår samtykke så må varighet settes til maksimalt 10 dager. Hvis varigheten for samtykket er lengre en 10 dager avvises samtykker av Skatteeteaten (selv og det enda ikke er gått 10 dager siden samtykket ble ingått) Samtykkevarighet styres av parameteret ValidToDate som man benytter når man redirekter personer...
Vi er i produksjon Post Velkommen til nyhetsfeeden til Skatteetatens Datasamarbeid APIer. All informasjon om endringer og hendelser relatert til APIene vil dukke opp her.