Du kan abonnere på nyheter og driftsvarsler.

Abonnere på nyheter og driftsvarsler

Vi legger ut varsel om endringer i dokumentasjon, tekniske løsninger og hendelser som nyheter på denne siden.

Varsler som av andre årsaker bør kommuniseres direkte, vil bli sendt på varslingsadresse man har oppgitt i forbindelse med avtaleinngåelse. Konsumenter plikter å sikre at Skatteetaten til enhver tid har gyldig adresse for disse varslene.

Hvordan abonnere på varslinger

Vi publiserer en ATOM feed for nyheter.

  • For å følge med på feeden i en nettleser må man installere en plugin/extension. Det finnes et stort utvalg, søk på ‘atom feed reader’ eller lignende.
  • For å følge med på feeden via epost, sms, etc kan man bruke online eller installert programvare som ordner dette. Det finnes et stort utvalg. Søk på ‘atom feed to email’ eller ‘atom feed to sms’.

Adresse man må legge inn i feed plugin/verktøy: https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/feed.xml.

Nyheter og driftsvarsler

Sider som er tagget med:

DateTitleTypeExcerpt
07 Jun 2021 Oppdatering av innhold på Github Post Vi jobber for tiden med å oppdatere innhold på Github, og som følge av dette kan noe av innholdet flyttes og endres. Utdatert innhold slettes. I hovedsak er det innhold under menyvalgene “Om tjenestene” og “Domene” som berøres.
28 May 2021 Nødvendig oppgradering i testmiljø mandag 31.05 kl.13.00-15.00 Post Skatteetaten gjennomfører en nødvendig oppgradering i testmiljø mandag 31 mai fra kl.13:00-15:00. I forbindelse med oppgraderingen kan det bli nedetid på tjenestene våre. Vi beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere.
26 May 2021 Nødvendig oppgradering i testmiljø torsdag 27.05 kl.09.00-11.00 Post Skatteetaten gjennomfører en nødvendig oppgradering i testmiljø torsdag 27 mai fra kl.09:000-11:00. I forbindelse med oppgraderingen kan det bli nedetid på tjenestene våre. Vi beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere.
12 May 2021 Vedlikehold i Altinn som påvirker Maskinporten Post Altinn har varsla planlagt vedlikehold mellom fredag 14. mai kl.21.00 og lørdag 15. mai kl.10.00. Dette vil påvirke konsumenter av maskinporten som har delegert en API-tilgang videre til en leverandør. Så lenge Altinn er nede, vil og Altinn delegering tjenesten være nede. Dette rammer også selvbetjening i produksjonsmiljøet. Vi beklager...
12 May 2021 Alle tjenester fungerer som normalt igjen Post Alle tjenester fungerer som normalt igjen. Problemene varte fra ca 13:00 til 14:20. Vi beklager ulempene nedetiden medførte.
12 May 2021 Problemer med alle tjenester Post Vi har for øyeblikket problemer med alle våre tjenester. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon.
29 Apr 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Post Alle våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
29 Apr 2021 Problemer med alle tjenester Post Vi har for øyeblikket problemer med alle våre tjenester. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon.
27 Apr 2021 Problemer med tjenestene Inntektsmottaker og BSU tidligere idag Post Vi har i dag tidlig hatt problemer med tjenestene Inntektsmottaker og BSU. Problemene oppstod 08:30 og varte frem til ca 09:10. Dette er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.
21 Apr 2021 Feil på tjenesten Inntektsmottaker og BSU er løst Post Vi hadde en feil som gjorde at forespørsler mot tjenestene Inntektsmottaker og BSU ga feilmeldinger. Dette er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.
21 Apr 2021 Problemer med Inntektsmottaker API Post Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten Inntektsmottaker API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
20 Apr 2021 Informasjon om kommende endring på testmiljø og testdata Post Skatteetaten vil i løpet av 2021 bytte testmiljø for eksterne som tester Skatteetatens delingstjenester. Det nye testmiljøet vil ta i bruk testpersoner fra syntetisk Folkeregister og testenheter fra syntetisk Enhetsregister. Altinn testdatasettene er ikke planlagt videreført, og testpersoner som er dokumenter på github i dag vil være tilgjengelige til dagens...
20 Apr 2021 Informasjon om kommende migrering til maskinporten Post Skatteetaten vil i løpet av 2021 innføre Maskinporten som autentiseringsmekanisme for api’er. Dagens løsning med virksomhetssertifikater vil i en periode gå i parallell, men saneres fra januar 2022. Følgende api’er vil endres: Avregning-api Beregnet skatt-api Boligsparing for ungdom-api Inntektsmottaker-api Oppgaveinnlevering-api Pensjonsgivende inntekt-api Restanse-api Skattemelding-api Skatteplikt-api Skattepliktig-api Spesifisert summert skattegrunnlag-api...
07 Apr 2021 Feil på tjenestene Inntektsmottaker og BSU er løst Post Vi hadde en feil som gjorde at forespørsler mot tjenestene Inntektsmottaker og BSU ga feilmeldinger mellom klokken 15:00 og 16:20 idag. Dette er nå løst og alle tjenester skal igjen fungere som normalt.
26 Mar 2021 Problemene med tjenestene er løst Post Problemene med tjenestene summertskattegrunnlag, beregnet skatt og spesifisert-summertskattegrunnlag-API er nå løst og alle tjenester fungerer igjen som normalt. Vi beklager problemer dette har medført for våre partnere.
26 Mar 2021 Problemer med summertskattegrunnlag, beregnet skatt og spesifisert-summertskattegrunnlag-API Post Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten summertskattegrunnlag, beregnet skatt og spesifisert-summertskattegrunnlag-API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
23 Mar 2021 Problemene med tjenesten Innteksmottaker API er løst Post Problemene med tjenesten Innteksmottaker API er nå løst og alle tjenester fungerer igjen som normalt. Vi beklager problemer dette har medført for våre partnere.
23 Mar 2021 Problemer med Innteksmottaker API Post Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten Innteksmottaker API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
22 Mar 2021 Problemene med samtykke er løst Post Problemene med validering av samtykke på tjenestene Inntektsmottaker og Spesifisert Summert Skattegrunnlag er nå løst og alle tjenester fungerer igjen som normalt.
22 Mar 2021 Problemer med samtykke Post Det er for tiden problemer med validering av samtykke på tjenestene Innteksmottaker og Spesifisert Summert Skattegrunnlag. De som benytter tjenestene uten samtykke er ikke berørt av dette. Vi jobber med å løse problemet.
19 Mar 2021 Oppdatert informasjonsmodell og xsd for SBL Post Xsd for tjenesten spesifisert summert skattegrunnlag er oppdatert med nye begrepsreferanser. Oversikt over summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2020 for rettighetspakken SBL er også oppdatert.
17 Mar 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Post Problemene med tjenesten Innteksmottaker-API er løst og alle tjenester fungerer som normalt igjen. Vi beklager ulempene nedetiden har medført.
17 Mar 2021 Problemer med Innteksmottaker API Post Vi har for øyeblikket problemer med tjenesten Innteksmottaker API.Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
05 Mar 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Post Alle våre tjenester fungerer nå som normalt. Problemene som startet i natt er nå løst og fra ca kl.1000 så var alle API’er tilgjengelige. Vi beklager ulempene dette har medført.
05 Mar 2021 Problemer med alle tjenester Post Alle våre tjenester er for øyeblikket nede. Problemene startet i natt. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med informasjon når vi vet noe mer.
04 Mar 2021 Feil på tjenester tidligere idag Post Vi har idag hatt nedetid på tjenestene. Problemene varte fra ca 11:45 til 12:45, men feilen er nå løst og tjenestene skal fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene.
26 Feb 2021 Problemene knyttet til kommunal særnamsmann er løst Post Feilen med API som benyttes av kommunal særnamsmann er rettet og alle konsumenter skal nå ha fått informasjon om fremgangsmåte for å koble seg på tjenestene igjen.
19 Feb 2021 Oppgradering testmiljø 05 mars Post Vi skal foreta en oppgradering av testmiljøet fra fredag 05.03.21 kl 18:00. Vi regner med å være ferdig med oppgradering innen lørdag 06.03.21 kl 15:00. Det vil oppleves nedetid under oppgraderingen.
17 Feb 2021 Kommunal særnamsmann feilmeldinger Post Vi har nå problemer med API som benyttes av kommunal særnamsmann. Dette gjør at forespørsler mot våre tjenester gir feilmeldinger. Vi jobber med med saken og kommer tilbake med mer informasjon.
15 Feb 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Post Våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
15 Feb 2021 Problemer med Summert Skattegrunnlag API og Spesifisert Summert Skattegrunnlag API Post Vi har for øyeblikket problemer med tjenestene Summert Skattegrunnlag API og Spesifisert Skattegrunnlag API. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
28 Jan 2021 Nødvendig oppgradering søndag 07.02 kl.00.30-07.00 Post Skatteetaten gjennomfører en nødvendig oppgradering søndag 07 februar fra kl.00:30-07:00. I forbindelse med oppgraderingen vil det bli nedetid på tjenestene våre. Vi beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere.
26 Jan 2021 Alle tjenester fungerer normalt igjen Post Våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
26 Jan 2021 Problemer med tjenestene Post Vi har for øyeblikket problemer med tjenestene våre. Vi jobber med å løse saken, og kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
05 Jan 2021 Normaldrift Post Våre tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
05 Jan 2021 Problemer med tjenestene Post Vi har for øyeblikket problemer med flere av tjenestene våre. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.
26 Nov 2020 Oppgradering 01 desember Post Fra Digitaliseringsdirektoratet: Den 1. desember fra kl. 00:30 til 02:30 blir det patching av produksjonsmiljøene til ID-porten og Maskinporten. Det vil bli en kort periode med nedetid på de tjenestene som benytter disse løsningene under patchingen.
24 Nov 2020 Alle tjenester fungerer normalt Post Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene dette medførte.
24 Nov 2020 Problemer med alle tjenester Post Vi har for øyeblikket problemer med tjenestene våre i produksjon. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med mer informasjon når det er rettet.
11 Nov 2020 Planlagt nedetid i testmiljø mandag 16.11 Post Mandag 16. november kl. 7 – 12 vil Skatteetatens eksterne testmiljø være nede pga en større Linux-oppgradering. Dette vil berøre de aller fleste API’ene og tjenestene våre, så det vil påvirke de fleste konsumenter.
10 Nov 2020 Ustabilitet i våre systemer Post Vi har hatt litt tekniske problemer i våre tjenester. Det har ført til ustabilitet og nedetid en times tid, og har rammet bl.a spesifisert summert skattegrunnlag. Problemene skal nå være løst. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført.
07 Nov 2020 Alle tjenester fungerer normalt igjen Post Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene dette medførte.
06 Nov 2020 Oppgradering 7-9 november Post Skatteetaten skal oppgradere noen systemer til helgen (07-09 november), og som en følge av dette vil det bli nedetid og ustabilitet fra lørdag 07.november kl.09:00 til mandag 09.november kl.07:00. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
02 Nov 2020 Oppgradering 6-8 november Post Skatteetaten skal oppgradere noen systemer til helgen (06-08 november), og som en følge av dette kan det bli perioder med nedetid og ustabilitet på tjenestene førstkommende helg. Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon om forventet tidspunkt for nedetiden, når vi vet dette.
21 Oct 2020 Alle tjenester fungerer som normalt Post Gårsdagens problemer er nå løst, og alle tjenester fungerer som normalt igjen. Problemene oppstod rundt klokken 11 i går, og ble løst ca klokken 20 i går kveld. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
20 Oct 2020 Problemer på flere tjenester Post Vi har for øyeblikket tekniske problemer med flere tjenester, som medfører ustabilitet og feilmeldinger. Vi jobber med å løse problemet og kommer tilbake med mer informasjon.
02 Oct 2020 Nedetid torsdag 8.10 kl 21:00 til 22:30 Post Som følge av vedlikehold av våre systemer vil det bli nedetid på noen av API-ene torsdag 8. oktober. Forventet nedetid er fra ca klokken 21:00 til 22:30. Tjenestene som forventes berørt er Innteksmottaker-API og BSU-API.
04 Sep 2020 tjenestene fungerer normalt Post Alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Det har dessverre vært tekniske problemer i tjenestene våre og det varte fra ca.kl.21:45 til ca.kl.07:00 i dag. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere.
01 Sep 2020 Alle tjenester fungerer normalt igjen Post Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Feilen ble rettet kl 09:55. Vi beklager problemene dette medførte.
01 Sep 2020 Feil på flere tjenester Post Vi har nå tekniske problemer som gjør at kall mot flere tjenester feiler. Dette gjelder for API-ene Inntektsmottaker, BSU og Summertskattegrunnlag. Problemene oppstod ca 08:45. Vi jobber med å løse problemene, og kommer tilbake med mer informasjon.
24 Jul 2020 tjenestene fungerer nå ok Post Alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Databasen er nå reetablert. Vi beklager problemene nedetiden medførte for dere.
22 Jul 2020 tekniske problemer Post Det har dessverre oppstått tekniske problemer i tjenestene våre. Konsekvensen er at søk i tjenesten(e) blir forsinket eller feiler. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere....
05 Jun 2020 Ustabilitet tidligere idag Post Vi har idag hatt tekniske problemer som har gjort at kall på flere tjenester har feilet. Problemene ble løst kl.09:55, og alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene.
14 May 2020 informasjonsmodell-skjema for spesifisertsummertskattegrunnlag er oppdatert Post Github er oppdatert med informasjonsmodell-skjema for spesifisertSummertSkattegrunnlag.
05 May 2020 Kildeskatt på lønn er klar i test Post Følgende tjenester støtter nå kildeskatt på lønn i testmiljøet: •Avregning-api •Beregnet skatt-api •Pensjonsgivende inntekt-api •Skatteplikt-api •Summert Skattegrunnlag-api •Spesifisert summert skattegrunnlag-api
30 Mar 2020 Tjenestene fungerer igjen som normalt Post Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene nedetiden medførte.
30 Mar 2020 Utilgjengelige tjenester i produksjon Post Vi har for tiden problemer med flere av våre tjenester i produksjon. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet eller vi har oversikt over forventet løsningstid.
04 Mar 2020 Vedlikehold onsdag 04.03 kl.18.00 - 20.00 Post Skatteetaten gjennomfører vedlikehold onsdag 04. mars fra kl. 18.00 til kl.20.00. I forbindelse med vedlikehold kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
19 Feb 2020 Normaldrift Post Alle tjenester fungerer nå som normalt igjen. Problemene varte fra rundt kl. 12:35 til kl. 13:00. Vi beklager problemene.
18 Feb 2020 Alle tjenester fungerer igjen Post Flere av våre tjenester var utilgjengelige fra ca 12:10 til ca 13:05 idag. Alle tjenester skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene.
14 Feb 2020 Problemer på flere tjenester Post Flere av våre tjenester er for tiden utilgjengelige. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet.
14 Feb 2020 Alle tjenester fungerer igjen Post Feilen som medførte nedetid eller ustabilitet på noen av tjenestene ble løst rundt kl 10:30, så tjenestene skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene dette medførte.
07 Feb 2020 Skatteoppgjør for inntektsår 2019 klar i test Post Følgende tjenester støtter nå skatteoppgjør for inntektsår 2019 i testmiljøet: Avregning-api Beregnet skatt-api Pensjonsgivende inntekt-api Skatteplikt-api Summert Skattegrunnlag-api Spesifisert summert skattegrunnlag-api
28 Jan 2020 Nedetid igår 28.januar Post Vi hadde en intern feil i noen av våre systemer igår ettermiddag og kveld, som medførte nedetid på tjenestene. Problemene oppstod rundt klokken 17:30 igår, og ble løst ca klokken 22:00. Tjenestene har fungert som normalt etter dette.
16 Dec 2019 Inntektsmottaker API - slitertillegg tilgjengelig i produksjon Post Inntektsmottaker API er oppdatert med støtte for inntektsbeskrivelsen “slitertillegg”. Berørte konsumenter vil motta det nye feltet som en del av datasettet gitt at inntekten er innrapportert på personer det behandles opplysninger om.
06 Nov 2019 Utvidelse av rettighetspakke SBL i Spesifisert summert skattegrunnlag Post Rettighetspakken inneholder nå feltet “samletAndelAvFradragsberettigetFelleskostnadForBoligselskapEllerBoligsameie”. For ytterligere informasjon, se dokumentasjon av Informasjonsmodell for spesifisert summert skattegrunnlag API for 2018.
04 Nov 2019 Ustabilitet Post Det har dessverre vært ustabilitet i våre systemer i dag fra kl.13:30 til kl.14:30. Tjenestene har fungert normalt igjen fra kl.14:30. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere
24 Oct 2019 Ustabilitet i våre systemer Post Til informasjon vil det bli utført nødvendig vedlikehold i ettermiddag kl 16:00. Dette skal i utgangspunktet ikke påvirke de eksterne tjenestene. Det er ikke forventet nedetid, men det kan føre til litt ustabilitet i en kort periode. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
22 Oct 2019 Planlagt beredskapsøvelse Post Skatteetaten gjennomfører beredskapsøvelse fra fredag 08. november kl. 18.00 til søndag 10. november kl.20.00. I forbindelse med øvelsen kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
18 Oct 2019 Oppgradering i helgen Post Skatteetaten skal oppgradere sine systemer i helgen fra fredag 18.oktober kl.18.00 til søndag 20.oktober kl.20.00. I forbindelse med oppgraderingen kan tjenester i perioder være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
14 Oct 2019 Feilretting i skattegrunnlaget for inntektsår 2018 (Svalbard) Post Vi har utført en feilretting i forbindelse med næringsinntekt på Svalbard som påvirker Spesifisert summert skattegrunnlag API og Summert skattegrunnlag API for inntektsår 2018. Feltet samletUnderskuddINaeringsvirksomhet videreføres som underskudd i næringsvirksomhet inkludert selskap med deltakerfastsetting, men endres til å dekke kun fastlandet Det innføres to nye felter som...
10 Oct 2019 Ustabilitet i våre systemer Post Det har dessverre oppstått tekniske problemer i våre tjenester. Konsekvensen er at søk i tjenestene blir forsinket eller feiler. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
10 Oct 2019 Systemene fungerer som normalt Post Nå skal alle tjenester fungere som normalt igjen. Vi beklager eventuelle problemer dette har medført for våre partnere.
09 Oct 2019 Vedlikehold onsdag 9.10 kl.17.00 - 20.00 Post Skatteetaten gjennomfører vedlikehold onsdag 09. oktober fra kl. 17.00 til kl.20.00. I forbindelse med vedlikehold kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Vi beklager ulempen eventuell nedetid kan medføre for våre partnere.
02 Oct 2019 Høstutlegget inkludert Svalbard Post Skatteoppgjør for Svalbard for 2018 er nå støttet i testmiljøet. Forventet utleggsdato for høstoppgjøret, inkludert Svalbard, i produksjon er 26. oktober 2019.
23 Sep 2019 Spesifisering har manglet på Spesifisert summert skattegrunnlag – API Post På tjenesten Spesifisert summert Skattegrunnlag-API har det siden fredag manglet spesifisering på 2018-skatteoppgjør. Denne feilen er nå løst og tjenesten fungerer som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.
05 Sep 2019 Tjenestene fungerer som normalt igjen Post Vi hadde igår 5.september problemer med våre systemer, som medførte nedetid på tjenestene våre. Problemene oppstod rundt 09:45 og ble løst ca 10:30. Tjenestene fungerer nå som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.
20 Jun 2019 Skatteoppgjør for inntektsår 2018 tilgjengelig fra 23.juni Post Fra 23.juni støtter følgende tjenester skatteoppgjørsdata for inntektsår 2018 i prod: Avregning API Beregnet skatt API Pensjonsgivende inntekt API Skatteplikt API Summert skattegrunnlag API Spesifisert summert skattegrunnlag API
15 Mar 2019 Skatteetaten har fjernet to informasjonselementer fra Innteksmottaker API'et Post Skatteetaten har fjernet informasjonselementene “internasjonaleIdentifikatorer” og “identifiserendeInformasjon” fra Inntektsmottaker API’et. Elementene er ikke påkrevde felter, og dette krever ingen endring for konsumentene. XSD vil bli oppdatert senere, og vi vil legge ut informasjon på github når vi vet tidspunkt for dette.
05 Mar 2019 Overgang til sommertid Post 31 mars er det overgang til sommertid. Erfaringsmessig kan det oppstå problem med samtykker som inngås de siste 10 dagene før overgang til sommertid, dvs fra 21 mars. Hvis datakonsument beregner 10 dager samtykkeperiode i LocalTime eller CET (eller uten tidssoneangivelse) kan faktisk varighet for samtykkeperioden bli 10 dager +...
05 Mar 2019 Skatteoppgjør for iå2018 klar i test Post Følgende tjenester støtter nå skatteoppgjør for inntektsår 2018 i test: Avregning API Beregnet skatt API Pensjonsgivende inntekt API Skatteplikt API Summert skattegrunnlag API Spesifisert summert skattegrunnlag API får 2018-støtte i uke 14.
27 Feb 2019 Nedetid igår ettermiddag 26.02 Post Vi hadde noen problemer med våre systemer igår ettermiddag, som medførte nedetid på noen av våre tjenester. Problemene oppstod rundt klokken 15:15 igår, og ble løst rundt 17:30 samme dag. Tjenestene har fungert som normalt etter dette.
19 Feb 2019 Kort nedetid onsdag 27.februar Post På grunn av en teknisk oppgradering vil alle våre tjenester få en kort nedetid onsdag 27. februar mellom klokken 11 og 12. Forventet nedetid er ca 5 minutter.
15 Feb 2019 Tidligvarsel – Ny årsversjon for skatteoppgjøret 2018 Post Avregning: Ingen endringer for konsument Beregnet skatt: Følgende felter utgår fra tjenesten: svalbardLoennLoennstrekkordningen svalbardPensjonLoennstrekkordningen svalbardLoennUtenTrygdeavgiftLoennstrekkordningen svalbardUfoeretrygdLoennstrekkordningen Feltene gjøres tilgjengelig i Summert skattegrunnlag API. Pensjonsgivende inntekt: Ingen endringer for konsument Skatteplikt: Ingen endring for konsument Summert skattegrunnlag: Ca. 30 felter får nytt navn Enkelte felter kan utgå, og...
07 Feb 2019 Alle API-tjenester er utilgjengelige i produksjon Post Det er for tiden feil i Skatteetatens APIer som går via api.skatteetaten.no. Feilretting pågår. Vi beklager situasjonen og håper feilen blir kortvarig.
07 Feb 2019 Gjenopprettet drift Post Feil i api.skatteetaten.no er nå rettet. Skatteetaten beklager ulempen dette har medført.
25 Jan 2019 Ny årsversjon for inntektsmottaker API er klar i test Post Ny årsversjon for inntektsmottaker API er klar i test og vil bli produksjonssatt 30.1.
19 Dec 2018 Endring av skjermingsregler for inntektsmottaker API Post Skatteetaten standardiserer håndtering av skjerming på tvers av delingstjenestene for skatt- og inntektsopplysninger. Dette medfører endring av skjermingsregler for Inntektsmottaker API. Nye regler: Kode 6 (strengt fortrolig adresse) Alle rettighetspakker: Ingen opplysninger deles (bortsett fra kalendermåned og personidentifikator det er søkt på). Skjermet-flagg = True Kode 7...
18 Dec 2018 Skatteetaten fjerner støtte for eldre sikkerhetsprotokoller for autentisering av virksomhetssertifikat Post Skatteetaten fjerner fra 31.01.2019 støtte for bruk av eldre sikkerhetsprotokoller enn TLS1.2 til virksomhet-sertifikat autentisering. Alle nyere servere vil normalt støtte TLS.1.2. Benyttes en eldre server bør det sikres at TLS.1.2 støtte er aktivert.
11 Dec 2018 Informasjon om ny årsversjon for Inntektsmottaker API Post Følgende endringer i A-meldingen gjelder fra 2019-01. To nye inntekter: Lønnsbeskrivelse skattepliktigPersonalrabatt Lønnsbeskrivelse tips Følgende inntekter utgår: Lønnsbeskrivelse overtidsmat Lønnsbeskrivelse bedriftsbarnehageplass Lønnsbeskrivelse tilskuddBarnehageplass Lønnsbeskrivelse kilometergodtgjoerelseElBil PensjonEllerTrygdeBeskrivelse overgangsstoenadTilEnsligMorEllerFarSomBegynteAaLoepe31Mars2014EllerTidligere Skatteetaten vil ta kontakt med berørte konsumenter for å avklare behov i tilknytning til nye felter. Datakonsumenter bør tilpasse...
10 Dec 2018 Testmiljøet fungerer som normalt igjen Post Testmiljøet fungerer nå som normalt igjen.
07 Dec 2018 Ustabilitet i Testmiljøet 07.12 Post Vi har for tiden problemer med våre tjenester i testmiljøet. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet eller vi har oversikt over forventet løsningstid.
16 Nov 2018 Tjenestene fungerer som normalt igjen Post Vi har dessverre hatt problemer med flere av våre tjenester i produksjon. Problemene startet ca 14:20 og ble løst ca 17:00. Tjenestene skal nå fungere som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført.
05 Nov 2018 Nedetid og ustabilitet lørdag 10. november Post På grunn av internt vedlikehold kan våre tjenester være ustabile eller utilgjengelige lørdag 10. november. I utgangspunktet er det perioden 09:00 til 12:00 som er satt av, men det kan være ustabilitet/nedetid utover lørdagen. Dette varselet gjelder alle våre tjenester. Vi beklager ulempen dette medfører.
16 Oct 2018 Tjenestene fungerer som normalt igjen Post Vi har hatt noen problemer med våre systemer, som har medført nedetid og ustabilitet på tjenestene våre. Problemene oppstod rundt midnatt, og ble løst rundt 08:00 idag. Tjenestene fungerer nå som normalt igjen.
25 Sep 2018 Hendelsesliste Skatteoppgjør - Nye hendelser for inntektsår 2015 og 2016 publiseres torsdag 27.09 Post Det er gjort en del arbeid i å forbedre datakvaliteten i skattegrunnlag for inntektsår 2015 og 2016. Endringen vil medføre at hendelseslisten for skatteoppgjør får flere millioner nye hendelser som gjelder for disse inntektsårene. Konsumenter som ikke henter inn data for disse inntektsårene kan lese igjennom hendelseslisten på vanlig måte,...
04 Sep 2018 Nedetid i Skatteoppgjørstjenestene 04.09 kl 18.00 Post Skatteetaten gjennomfører en endring i kveld, tirsdag 04.09, mellom klokken 18 og 20. I forbindelse med endringen vil det kunne forekomme nedetid på hendelsesliste for skatteoppgjør og tilgjengeligdata-API. Vi beklager den korte varslingstiden og ulempene den eventuelle nedetiden vil medføre.
21 Aug 2018 Nedetid i AT 23.08 Post Torsdag 23.08.2018 kl.09.00 vil det bli utført vedlikehold i testmiljøet. Dette vil medføre en nedetid på ca 2 timer. Vi beklager ulempen dette medfører.
01 Aug 2018 Produksjon i normal igjen Post Alle tjenestene fungerer som normalt og er tilgjengelige.
31 Jul 2018 Fortsatt nedetid på tjenester i produksjon Post Tjenesten har dessverre fortsatt feil. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
31 Jul 2018 Status på våre tjenester i (Prod) Post Vi har dessverre fortsatt tekniske problemer i våre tjenester. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
30 Jul 2018 Nedetid i Produksjon Post Det har dessverre oppstått tekniske problemer i tjenestene våre (Prod). Konsekvensen er at søk i tjenestene blir forsinket eller feiler. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med mer informasjon så snart problemet er rettet, eller vi har oversikt over forventet løsningstid. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre...
04 Jul 2018 Produksjon i normal drift Post Det oppsto en uforutsett hendelse i våre systemer sent i går kveld som forårsaket nedetid i våre tjenester. Det er nå løst og alle tjenester fungerer som normalt igjen. Vi beklager problemene dette har medført for våre partnere.
04 Jul 2018 Ustabilitet i produksjon Post Våre API-tjenester er for tiden ustabile. Vi jobber med å løse saken og kommer tilbake med mer informasjon når det er rettet. Vi beklager eventuelle problemer dette vil medføre.
26 Jun 2018 Skatteetaten gjennomfører en oppgradering torsdag 28. juni Post I forbindelse med en oppgradering kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige torsdag 28. juni fra kl.20.00 til ca. kl.23.30. Vi beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
22 Jun 2018 Lørdag 30. juni blir skatteoppgjøret tilgjengelig for distribusjon Post Lørdag 30. juni blir skatteoppgjøret tilgjengelig for distribusjon Henvendelser knyttet til skatteoppgjøret skal gå i følgende kanaler: Offentlige partnere bruker kontaktskjemaet til Skatteetaten Finansinstitusjoner som deltar i prosjektetsamarbeidet “samtykkebasert lånesøknad” (SBL) bruker kontaktskjemaet til BITS Tilgjengelighet og støtte i sommer fremgår av standardvilkårene.
01 Jun 2018 Spesifisertsummertskattegrunnlag oppe igjen Post Feilen er identifisert og rettet. Tjenesten fungerer normalt igjen. Vi beklager problemet dette har medført for våre partnere.
01 Jun 2018 Nedetid Spesifisertsummertskattegrunnlag i produksjon Post Vi har avdekket feil i den nye tjenesten Spesifisert Summert Skattegrunnlag. Tjenesten ble derfor tatt ned 1 juni kl 14:20. Vi jobber med feilretting og kommer tilbake med ny informasjon så snart problemet er rettet. Vi beklager eventuelle problemer dette medfører for våre partnere.
16 May 2018 Oppgradering Akseptansetest miljø Post Skatteetaten gjennomfører en oppgradering av vårt akseptansetestmiljø (AT) onsdag 23 mai kl.09:00-12:00. Oppgraderingen kan føre til nedetid i akseptansetestmiljøet mens den pågår. Vi beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
14 Mar 2018 Virksomhetsertifikat innstramming i testmiljø Post Skatteetaten kommer 16 april til å starte å håndheve at integrasjonspartnere kun benytter test virksomhetsertifikat for autentisering mot vårt eksterne akseptanse test miljø https://api-at.sits.no. Enkelte datakonsumenter benytter i dag produksjon virksomhetsertifikat for autentisering i test. Fra 16 april vil vi sperre muligheten for dette. Partnere det gjelder vil bli...
14 Mar 2018 Inntektsmottaker-api krever angivelse av rettighetspakke Post Fra fredag 06.04.18 endres Inntektsmottaker API ved at det blir obligatorisk å angi Rettighetspakke i tjenesteurl. Se grensesnitt dokumentasjon Berørte datakonsumenter er kontaktet. Endringen gjelder både produksjon og akseptansetest.
27 Feb 2018 Autorisasjonsfeil inntektsmottaker-api prod Post Det oppstod 27.februar ca kl 12:00 feil på tilgangskontroll for inntektsmottaker-API tjenesten i prod. Feilretting pågår, men er fortsatt ikke ferdig for alle brukere av tjenesten. Vi legger ut ny melding straks løsningen igjen er tilgjengelig for alle brukere som skal ha tilgang til tjenesten.
27 Feb 2018 Autorisasjonsfeil inntektsmottaker-api prod rettet Post Vi har rett før kl 15:00 rettet alle kjente feil på tilgangskontroll for inntektsmottaker-API tjenesten. Hvis man fremdeles opplever problemer med tjenesten bør man ta kontakt med brukerstotte.datasamarbeid@skatteetaten.no Skatteetaten beklager feilen.
12 Feb 2018 Vedlikehold Altinn autorisasjoner Post Skatteetaten innfører en ny løsning for administrasjon av samtykkedialog autorisasjoner i Altinn. Ingen autorisasjoner endres ifm påkoblingen, og det er ikke forventet at endringen vil berøre samtykkedialogene til eksisterende partnere. Onsdag 14/2: Administrasjon av autorisasjoner for Altinn TT02 samtykkedialoger oppgraderes Tordag 15/2: Administrasjon av autorisasjoner for Altinn PROD samtykkedialoger...
06 Feb 2018 Inntektsmottaker-xsd-rettelse Post Vi har funnet og rettet en mindre feil i XSD for Inntektsmottaker API. Feilen gjelder feltet <identifiserendeInformasjon>, som ikke var korrekt beskrevet i XSD ( inntektsmottaker.xsd , inntektsmottaker_utvidet.xsd ). Det er kun dokumentasjonen som er endret. API og format på data som utleveres er uendret.
19 Jan 2018 DetaljertSkattegrunnlag-api Post En ny DetaljertSkattegrunnlag API er blitt lagt til. Detaljert skattegrunnlag inneholder informasjon om en skatteyters inntekt, formue og fradrag og formuesfradrag.
09 Jan 2018 Endring i skattegrunnlag-api Post En ny Summertskattegrunnlag API er blitt lagt til. Summertskattegrunnlag inneholder kun summert informasjon om en skatteyters inntekt, formue og fradrag og formuesfradrag, uten spesifikasjoner.
07 Dec 2017 Samtykke problem i AT løst Post Feilen med samtykketoken i Altinn er nå løst, og AT miljøet fungerer igjen for datakonsumenter som bruker samtykke.
05 Dec 2017 Samtykke problem i AT Post Vi har siden 4 desember ca kl 16:00 hatt problemer med samtykke håndtering i akseptansetest miljøet (AT). Feilen er sporet til et problem med samtykketoken fra altinn sitt TT02 miljø, og er meldt til Altinn. Bruk av datasamarbeid tjenester uten samtykke er ikke berørt av feilen.
04 Dec 2017 AT tilgjengelig igjen Post AT miljøet er igjen tilgjengelig for testing. Feilen ble rettet 4 desember ca kl 15:00. Vi beklager nedetiden.
04 Dec 2017 Ny tilgangsløsning for Datasamarbeid Post Vi endrer vår tilgangsløsning på akseptansetestmiljøet (AT) onsdag 6.12. kl 12:00. Det skal i utgangspunktet ikke påvirke våre samarbeidspartnere, men hvis dere opplever problemer vennligst ta kontakt.
04 Dec 2017 Nedetid i AT Post Det har 4. desember ca kl 1230 oppstått en feil i akseptansetest(AT) miljøet. Feilen skyldes feil på en underliggende tjeneste, og berører de fleste datasamarbeid tjenestene. Noen av datasamarbeid tjenestene rapporter også uriktig en 404 feilmelding. Vi jobber med å løse feilen.
29 Nov 2017 Endringer i informasjonsmodell for inntektsmottaker Post Fra januar 2018 kommer det endringer i A-meldingen som fører til at en feltverdi i informasjonsmodell for inntektsmottaker utgår. felt verdi gyldig fra og med gyldig til og med Utvidet Standard <naeringsinntekt> <beskrivelse> annet   2017-12 X X Datakonsumenter...
28 Nov 2017 Varsel nedetid i testmiljø Post Det vil fra onsdag 29.11. kl.16.00 være vedlikehold i våre testmiljø. Dette vil medføre ca. 1 time nedetid. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere
28 Nov 2017 Feil i skattegrunnlag-api Post Ifm en teknisk omlegging av skattegrunnlag-api oppstod det dessverre en feil i tjenesten tirsdag 28 november kl 14:11. Feilen ble rettet kl 14:23. Mens feilen pågikk ble alle requester mot tjenesten besvart med feilkode SG-008 “Det finnes ikke skattegrunnlag for gitt personidentifikator og år”. Datakonsumenter som har forsøkt å hente...
13 Nov 2017 Vedlikehold Restanser 17. - 19. november Post Skatteetaten gjennomfører oppgradering fredag 17 til søndag 19 november. I forbindelse oppgraderingen vil det kunne forekomme nedetid på tjenesten Restanser API. Det er kun denne tjenesten som vil bli berørt. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
31 Oct 2017 Beredskapsøvelse 10. - 12. november Post Skatteetaten gjennomfører beredskapsøvelse fra fredag 10. november kl. 18.00 til søndag 12. november kl.20.00. I forbindelse med øvelsen kan tjenester være ustabile eller utilgjengelige. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
26 Oct 2017 Vedlikehold produksjonsmiljø oktober Post Grunnet vedlikehold i Skatteetaten sin infrastruktur så kan produksjonsmiljøet være ustabilt i kveld 26. oktober Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen en eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
24 Oct 2017 Beregnetskatt med en forbedring av feil Post Beregnetskatt har en forbedring av sin feilhåndtering. Sjekk ut dokumentasjonenfor tjenesten. Det er to nye felter som heter applikasjon og korrelasjonsid. Applikasjon inneholder verdien for den tjenesten som returnerte feilen. I dette tilfellet vil det være beregnetskatt-api. Feltet korrelasjonsid er en id som er intern hos Skatteetaten, men...
16 Oct 2017 Beregnetskatt får rettighetspakke i URL Post Beregnetskatt API har fått hvilken rettighetspakke en forespørsel skal bruke som en del av URL. For mer detaljer se API-referanse for beregnetskatt. Siden ingen konsumenter er i produksjon med denne tjenesten er ikke denne endringen versjonert.
13 Oct 2017 Hendelseslister Post Vi er i gang med å rulle ut ny funksjoanliet for hendelseslister, og har i dag lagt ut dokumnetasjon. Hendelseslister er en støttetjeneste som leveres med mange av våre datatjenester (se API-referanse for hver enkel tjeneste). Hendelseslister bør tas i bruk av datakonsumenter som: ønsker å få med...
28 Sep 2017 Tilgjengeligdata på ny plattform Post Tilgjengeligdata-tjenesten flyttes over på ny plattform i dag før klokken 1800. Det er ingen funksjonelle endringer i forbindelse med dette, men litt nedetid kan forekomme som et resultat av flyttingen. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
26 Sep 2017 Vedlikehold produksjonsmiljø Post Grunnet planlagt vedlikehold i vårt nettverk så kan produksjonsmiljøet være ustabilt torsdag 28. september fra klokka 18 til fredag morgen. Skatteetatens Datasamarbeid beklager ulempen en eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
15 Sep 2017 Beregningsgrunnlag API med støtte for 2016 Post Det er lagt ut ny versjon av Beregningsgrunnlag API med støtte for 2016. For 2016 data er feltet grunnlagToppskattKorrigert fjernet og feltet grunnlagTrinnskattUtenomPersoninntekt lagt til.
05 Sep 2017 Samtykke dokumentasjon oppdatering Post Vi har oppdatert dokumentasjon for samtykke bruk av våre datatjenester. Den nye dokumentasjonen gjelder ny versjon av Altinn samtykkeløsning (produksjonsettes 11 september).
04 Sep 2017 Ny versjon samtykkeløsning Post Altinn leverer en ny versjon av samtykkeløsningen, som Datasamarbeid tjenestene tar i bruk. Partnere av datasamarbeid som benytter samtykke må også tilpasse sine løsniger. Partnere som ikke benytter samtykke skal ikke berøres av de planlagte endringene. Partnere som berøres er informert direkte. endringsoversikt dato miljø beskrivelse...
22 Aug 2017 Pensjonsgivende Inntekt API tilgjengelig i AT Post Vi har tilgjengeliggjort en ny tjeneste for pensjonsgivende inntekt i AT-miljøet. endringsoversikt endring beskrivelse ny Pensjonsgivende inntekt tjeneste ny tjeneste
22 Aug 2017 Inntektsmottaker API utvidelse prodsatt Post Vi har som tidligere varslet prodsatt en ny versjon av Inntektsmottaker-api . Tjenesten utleverer nå informasjon også om innrapporterte fradrag og forskuddstrekk. endringsoversikt endring beskrivelse Berørte rettighetspakker <fradrag> ny funksjonalitet Alle <forskuddstrekk> ny funksjonalitet Alle endringer/standardisering av...
18 Aug 2017 Ustabilitet produksjonsmiljø Post Grunnet planlagt vedlikehold i vårt nettverk så vil produksjonsmiljøet være ustabilt imorgen lørdag og påfølgende søndag. Vedlikeholdet starter kl.0800 i morgen tidlig og forventes avsluttet lørdag kveld kl.2000, eller senest søndag kl.1600. Skatteetatens Datasamarbeid beklager den sene varslingen og ulempen en eventuell nedetid vil medføre for våre partnere.
15 Aug 2017 Skattegrunnlag API 2016 sluppet Post Vi har åpnet for Skattegrunnlag 2016 data i produksjon. Merk at ikke alle skattepliktige vil ha skattegrunnlag klart for 2016 enda. Bruk tilgjengeligdata api for å sjekke om 2016 eller 2015 er seneste tilgjengelige inntektsaar. endringsoversikt endring beskrivelse skattegrunnlag-api skattegrunnlag data...
14 Aug 2017 Beregnetskatt API Post Vi legger i dag ut en ny REST-basert tjeneste for Beregnet Skatt i akseptansetestmiljøet (AT). Tjenesten i versjon 1.0 leverer tilsvarende data som gammel Beregningsgrunnlag tjeneste basert på SOAP. Den gamle tjenesten er deprekert. Tjenesten har inntil videre kun et utvalg data fra grunnlaget for skatteberegning. I løpet av høsten...
06 Jul 2017 Inntektsmottaker API utvidelse Post Vi har lagt ut en ny versjon av inntektsmottaker-api i akseptansetestmiljøet (AT). Tjenesten utleverer nå informasjon også om innrapporterte fradrag og forskuddstrekk endringsoversikt endring beskrivelse Berørte rettighetspakker <fradrag> ny funksjonalitet Alle <forskuddstrekk> ny funksjonalitet Alle endringer/standardisering av feilkode...
29 Jun 2017 Skattegrunnlag API patch Post Vi har i dag prodsatt en patch av skattegrunnlag-api endringsoversikt endring beskrivelse Berørte rettighetspakker feil i mapping av samletFormuesverdiForFastEiendomIUtlandet Rettet en feil i mapping. Berørte parter er spesielt informert Alle strengere validering av samtykke flere nye og strengere valideringer på...
15 Jun 2017 Skattegrunnlag 2016 Post Skattegrunnlag for 2016 vil snart gjøres tilgjengelig for de skatteytere som har fått skattegrunnlaget ferdig utarbeidet. Vi har i dag åpnet for 2016 i AT-miljøet, slik at de som ønsker det kan teste mot 2016 data. Vi har lagt opp 2016 testdata for testbrukerne Beløp i testdata er like...
06 Jun 2017 Testmiljø ustabilt Post Datasamarbeid sitt akseptansetestmiljø (AT) kan være noe ustabilt denne uken. Vi har blitt varslet om at en underliggende tjeneste i AT-miljøet vil tas ned i kortere perioder for nødvendig vedlikehold denne uken. Tjenesten som berøres er nødvendig for at Datasamarbeid-api skal fungere riktig. Datakonsumenter kan oppleve problemer med autorisering (HTTP...
22 May 2017 Inntektsmottaker API oppdatert Post Vi har oppdatert Inntektsmottaker API. Strammet inn filtrering av poster for datakonsumenter med standard Rettighetspakke. Fra nå av utleveres kun poster spesifisert i inntektsmottaker informasjonsmodell. FraOgMed og tilOgMed i samtykketoken valideres mot parametre i url Samtykkebrukere får nå utlevert data slik de var når samtykket ble inngått (ikke...
22 May 2017 Nytt altinn testmiljø Post Altinn har byttet adresse for sitt testmiljø. Ny adresse er http://tt02.altinn.no/ui/AccessConsent/
15 May 2017 Oppdatert ordliste Post Vi har oppdatert ordlisten og har generelt ryddet i begrepsbruk. Vi har også presentert tydligere hvordan og hvorfor vi modifiserer og tilpasser data vi utleverer basert på hvem datakonsument og skattepliktig er. I den forbindelse har vi tatt i bruk nye begrep som Datasett, Skjerming, Filtrering, Detlajering. Ingen av tjenestene...
09 May 2017 forbedret inntektsmottaker informasjonsmodell Post Vi har endret standard inntektsmottaker.xsd til en vesentlig redusert og forenklet modell. Den fulle modellen er fortsatt tilgjengelig, nå som inntektsmottaker_utvidet.xsd Vi har også lagt ut en bedre inntektsmottaker informasjonsmodell som forklarer rettighetspakker og hvordan disse brukes til å filtrere hvilke data som utleveres. inntektsmottaker-api tjenesten er...
03 May 2017 xsd rettelser Post Vi har rettet feil i skattegrunnlag.xsd og inntektsmottaker.xsd. Vi har også benyttet anledningen til å forenkle xsd’ene noe. Skattegrunnlag-api og inntektsmottaker-api tjenestene er IKKE endret, de fungerer akkurat som før. Det er kun dokumentasjonen som er endret. Datakonsumenter som har benyttet de gamle xsd’ene i sine løsninger bør bytte til...
28 Apr 2017 Forbedret feed Post Vi har fikset enkelte visningsproblemer i feeden.
20 Apr 2017 Mindre endring i feilmelding tekster Post Vi har gått gjernnom feilhåndteringen for Skattegrunlag og inntekt, og har korrigert feilmelding tekster (men ikke feilkoder!) Det er også slettet en del utgåtte feilkoder, og det er kommet til en ny feilkode, SG-101. Vi vurderer at endringene ikke vil påvirke ekisterende integrasjoner og gjør ikke noen versjonering ifm endringen....
20 Apr 2017 Samtykke skal kun inngås med varighet inntil 10 dager Post Når man inngår samtykke så må varighet settes til maksimalt 10 dager. Hvis varigheten for samtykket er lengre en 10 dager avvises samtykker av Skatteeteaten (selv og det enda ikke er gått 10 dager siden samtykket ble ingått) Samtykkevarighet styres av parameteret ValidToDate som man benytter når man redirekter personer...
29 Mar 2017 Vi er i produksjon Post Velkommen til nyhetsfeeden til Skatteetatens Datasamarbeid APIer. All informasjon om endringer og hendelser relatert til APIene vil dukke opp her.