Inntektsmottaker API er oppdatert med støtte for inntektsbeskrivelsen “slitertillegg”. Berørte konsumenter vil motta det nye feltet som en del av datasettet gitt at inntekten er innrapportert på personer det behandles opplysninger om.