Følgende tjenester støtter nå skatteoppgjør for inntektsår 2019 i testmiljøet:

  • Avregning-api
  • Beregnet skatt-api
  • Pensjonsgivende inntekt-api
  • Skatteplikt-api
  • Summert Skattegrunnlag-api
  • Spesifisert summert skattegrunnlag-api