Feilen med API som benyttes av kommunal særnamsmann er rettet og alle konsumenter skal nå ha fått informasjon om fremgangsmåte for å koble seg på tjenestene igjen.