Tjenesten leverer informasjon om siste inntektsår det foreligger skatteoppgjør på for en person.

Grensesnittbeskrivelse

Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om hva som kreves for å få tilgang til grensesnittet.

Grensesnittet nås på :

GET https://{env}/api/skatt/tilgjengeligdata/{personidentifikator}/{ressursid}
 • env: Miljø-spesifikk adresse
 • personidentifikator: Hvilket fødselsnummer eller D-nummer man spør om informasjon for.

Gyldige ressursidentifikatorer

Du må spesifisere en ressursid for å få svar fra tjenesten. Under er en liste over ressurser tjenesten støtter for øyeblikket.

 • skattegrunnlag
 • skatteoppgjoer

Du kan bruke hvilken av ressursidene man ønsker. Tjenestene vil returnere den samme responsen uavhengig av valg av ressursid.

Open Api Specification

Teknisk spesifikasjon av API’et er publisert på SwaggerHub: Tilgjengelig data API

Versjonering

Se Om versjonering for generelle regler for versjonering.

Semantikk for versjonering vil bli slik (hvis et behov dukker opp og versjonering etableres):

Bruk Eksempel Tolkning
Versjon i url api/skatt/tilgjengeligdata/{versjon}/{personidentifikator}/{ressursid} Eksplisitt versjon
Default versjon api/skatt/tilgjengeligdata/{personidentifikator}/{ressursid} Default versjon.

Eksempel på respons fra tjenesten

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON.

JSON

{
 "personidentifikator": "07078600378",
 "ressursId": "skattegrunnlag",
 "sisteTilgjengeligePeriode": "2021"
}

Data kommer som ett tilgjengeligdata-objekt.

Hvert Tilgjengeligdata-object inneholder

 • personidentifikator - typisk Fødselsnummer eller D-nummer
 • ressursid - id på typen data, f.eks “skattegrunnlag”
 • siste tilgjengelige periode - beskriver sist tilgjengelige periode for ressursen. Har forskjellig format basert på ressursen. F.eks. kun årstall for skattegrunnlag.

XML

Dersom man ønsker XML i stedet for JSON kan dette spesifiseres med header Accept satt til application/xml:

<tilgjengeligdata xmlns="urn:no:skatteetaten:datasamarbeid:tilgjengeligdata:v1">
  <personidentifikator>07078600378</personidentifikator>
  <ressursId>skattegrunnlag</ressursId>
  <sisteTilgjengeligePeriode>2021</sisteTilgjengeligePeriode>
</tilgjengeligdata>

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. Dersom feilmeldingen ikke er på dette formatet, kan det være forespørselen ikke har kommet fram til applikasjonen. Se den generelle informasjonen om statuskoder og feilmeldinger.

JSON

{
 "kode":"TD-005",
 "melding":"Fant ikke tilgjengeligdata for angitt personidentifikator og ressursidentifikator.",
 "korrelasjonsid":"c3d46197-fb60-4fc9-879c-b9841282e662"
}

Feilkoder

Tabellen under viser en oversikt over hvilke typer feil applikasjonen kan gi. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig. Ved vedvarende feil vennligst ta kontakt med brukerstøtte med applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding.

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
TD-001 500 Uventet feil på tjenesten.
TD-002 401 Feil i forbindelse med autentisering.
TD-003 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
TD-004 404 Fant ikke tilgjengeligdata for angitt personidentifikator og ressursidentifikator.
TD-005 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.
Tags: