Tjenesten leverer opplysninger som fremkommer i skattemeldingen for en virksomhet.

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter kun bruk av maskinporten. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:skattemeldingupersonlig

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: Skattemelding upersonlig API.

Grensesnittbeskrivelse

URL har følgende oppbygging:

For å hente en fastsatt upersonlig skattemelding:

GET https://{env}/api/formueinntekt/skattemeldingupersonlig/v2/fastsatt/{rettighetspakke}/{inntektsaar}/{organisasjonsnummer}?gjelderPaaTidspunkt={gjelderPaaTidspunkt}
 • env: Miljø-spesifikk adresse
 • rettighetspakke: En kode for virksomheten sitt juridiske grunnlag for datauthenting. Se Rettighetspakke
 • inntektsaar: Inntektsåret man spør om informasjon for, i formatet YYYY.
 • organisasjonsnummer: Organisasjonsnummeret man spør etter informasjon om.
 • gjelderPaaTidspunkt: Returnerer skattemeldingen som gjelder pr. angitt tidspunkt. Feltet er ikke påkrevd.

Open Api Specification

Teknisk spesifikasjon av API’et er publisert på SwaggerHub: Skattemelding upersonlig API

Støttetjenester

Hendelsesliste

For å følge med på endringer i fastsatte upersonlige skattemeldinger tilbyr vi en hendelsesliste. URL er:

GET https://{env}/api/formueinntekt/skattemeldingupersonlig/fastsatt/hendelser/

Versjonering

Se generelle regler for versjonering.

Skattemelding upersonlig API følger ikke de generelle reglene for versjonering. Skattemelding upersonlig API har en egen versjon pr inntektsår. For øyeblikket leverer applikasjonen skattemelding for 2022.

Eksempel på respons fra tjenesten

Her er et eksempel på et kall med curl mot tjenesten for å hente fastsatt skattemelding. Du må legge sertifikat og nøkkel som parametre til curl-kommandoen.

$ curl -v -H "Authorization: Bearer <maskinporten_token>" "https://api-test.sits.no/api/formueinntekt/skattemeldingupersonlig/v2/fastsatt/ssb/2022/210962492"

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON.

JSON

{
 "norskIdentifikator": "824889880",
 "inntektsaar": "2022",
 "spesifikasjonAvSkattefradragForKostnaderTilForskningOgUtvikling": {
  "forskningOgUtviklingsprosjekt": [
   {
    "id": "1c9c453c-a54a-4193-8a0e-e491bda1d5a5",
    "prosjektnummer": 1,
    "prosjekttittel": "2",
    "prosjektperiode": {
     "start": "2022-04-27",
     "slutt": "2022-11-03"
    },
    "prosjektstatus": {
     "status": "8"
    },
    "prosjektkategori": "forskning",
    "samledeKostnaderTidligereAar": 32432,
    "skattefradragForKostnaderTilForskningOgUtvikling": {
     "nettoSkattefradragFoerAvkortingMotAnnenOffentligStoette": 0,
     "tilleggIBeregnetSkattPerProsjekt": 0
    },
    "annenOffentligStoette": {
     "virksomhetskategori": "liten",
     "harOmfattendeSpredningGjennomKonferanserPublikasjonerMv": false,
     "samletBruttoOffentligStoetteIProsjektperioden": 0
    },
    "samledeKostnaderIHeleProsjektperioden": 32432,
    "maksimalGodkjentOffentligStoetteSomAndelAvTotalkostnad": 70.0,
    "vurderingAvOekonomiskeVanskeligheter": {
     "varIOekonomiskeVanskeligheterPaaSoeknadstidspunktet": false
    },
    "maksimaltGodkjentBruttobeloepForOffentligStoette": 22702
   },
   {
    "id": "22ceb123-0f28-4de8-8e5c-dc22c4511a99",
    "prosjektnummer": 1,
    "prosjekttittel": "Me",
    "prosjektperiode": {
     "start": "2022-09-28",
     "slutt": "2022-12-08"
    },
    "prosjektstatus": {
     "dato": "2023-02-09",
     "status": "4"
    },
    "prosjektkategori": "forskning",
    "samledeKostnaderTidligereAar": 0,
    "samletBruttoSkattefradragFraTidligereAar": 0,
    "kostnadIInntektsaaret": {
     "kostnad": 50000,
     "heravPersonalkostnad": 677,
     "antallEgneTimer": 776
    },
    "skattefradragForKostnaderTilForskningOgUtvikling": {
     "nettoSkattefradragFoerAvkortingMotAnnenOffentligStoette": 9500,
     "skattefradragPerProsjekt": 9500
    },
    "erSamarbeidsprosjektMellomFlereVirksomheter": false,
    "annenOffentligStoette": {
     "virksomhetskategori": "liten",
     "harOmfattendeSpredningGjennomKonferanserPublikasjonerMv": false,
     "offentligStoetteSomRedusertArbeidsgiveravgift": 677,
     "samletBruttoOffentligStoetteIProsjektperioden": 677
    },
    "samledeKostnaderIHeleProsjektperioden": 50000,
    "maksimalGodkjentOffentligStoetteSomAndelAvTotalkostnad": 70.0,
    "vurderingAvOekonomiskeVanskeligheter": {
     "varIOekonomiskeVanskeligheterPaaSoeknadstidspunktet": false,
     "grunnlagsdokumentasjon": "aarsregnskap"
    },
    "maksimaltGodkjentBruttobeloepForOffentligStoette": 35000
   }
  ],
  "samletTotalkostnad": 50000,
  "samletSkattefradrag": 9500
 },
 "skjermet": false,
 "registreringstidspunkt": "2023-02-28T17:05:58.823951Z",
 "opprettetDato": "2023-02-28T17:05:58.259609725+01:00"
}

XML

For svar på XML format, sett header Accept til application/xml:

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. I enkelte tilfeller kan forespørsler stoppes i infrastrukturen før den når applikasjonen. I disse tilfellene kan det forekomme feilmeldinger som ikke følger formatet oppgitt ovenfor.

JSON

{
   "kode": "SMU-006",
   "melding": "Oppgitt inntektsaar er ikke støttet.",
   "korrelasjonsid": "456420a2-6689-4cda-8102-8be499a892dd"
}

XML

Dersom Accept-header er satt til application/xml vil også eventuell feilmelding være i XML.

Feilkoder

Tabellen under viser en oversikt over hvilke typer feil applikasjonen kan gi. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig. Ved vedvarende feil vennligst ta kontakt med brukerstøtte med applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding.

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
SMU-001 500 Uventet feil på tjenesten.
SMU-002 500 Uventet feil i et bakenforliggende system.
SMU-003 404 Ukjent url benyttet.
SMU-004 401 Feil i forbindelse med autentisering.
SMU-005 403 Feil i forbindelse med autorisering.
SMU-006 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
SMU-007 404 Ingen skattemelding funnet på oppgitt gitt inntektsår og identifikator.
SMU-008 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.
SMU-009 404 Ingen organisasjon funnet med oppgitt identifikator.
SMU-010 410 Skattemeldingen finnes ikke lenger.
Tags: