Oppgaveinnlevering inneholder informasjon om hvorvidt oppgaver er innlevert i henhold til frist. Foreløpig er kun Skattemelding MVA støttet.

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter både bruk av maskinporten og virksomhetssertifikat. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:mvaoppgaveinnlevering omregistreringsavgift

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: MVA Oppgaveinnlevering API.

Grensesnittbeskrivelse

For å bruke grensesnittet kreves autentisering med X.509-sertifikat.

URL har følgede oppbygging:

GET https://{env}/api/fastsetting/oppgaveinnlevering/{organisasjonsnummer}/?fraDato={fraDato}
 • env: Miljø-spesifikk adresse
 • organisasjonsnummer: Organisasjonsnummeret man spør etter informasjon om.
 • fraDato: Skal være på formatet åååå-mm-dd

Støttetjenester

Hendelsesliste

For å følge med på endringer i Oppgaveinnlevering tilbyr vi en hendelsesliste. URL er:

GET https://<env>/api/fastsetting/oppgaveinnlevering/hendelser/

Versjonering

Se generelle regler for versjonering.

Eksempel på respons fra tjenesten

Her er et eksempel på en spørring med curl mot tjenesten. Du må legge sertifikat og nøkkel som parametre til curl-kommandoen.

$ curl -v --cert datakonsument.cer --key datakonsument.key "https://api-test.sits.no/api/fastsetting/oppgaveinnlevering/012345678?fraDato=2018-01-01"

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON

JSON

[
 {
  "organisasjonsnummer": "912470806",
  "omsetningsoppgave": [
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2014-11-01",
     "slutt": "2014-12-31",
     "forfallsdato": "2015-02-10"
    },
    "innkomstdato": "2015-06-15"
   },
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2015-01-01",
     "slutt": "2015-02-28",
     "forfallsdato": "2015-04-10"
    },
    "innkomstdato": "2015-04-09"
   },
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2016-03-01",
     "slutt": "2016-04-30",
     "forfallsdato": "2016-06-10"
    },
    "innkomstdato": "2016-08-31"
   },
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2017-05-01",
     "slutt": "2017-06-30",
     "forfallsdato": "2017-08-31"
    },
    "innkomstdato": "2017-08-31"
   },
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2018-07-01",
     "slutt": "2018-08-31",
     "forfallsdato": "2018-10-12"
    },
    "innkomstdato": "2018-10-12"
   },
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2018-09-01",
     "slutt": "2018-10-31",
     "forfallsdato": "2018-12-10"
    },
    "innkomstdato": "2018-12-08"
   },
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2019-11-01",
     "slutt": "2019-12-31",
     "forfallsdato": "2019-02-10"
    }
   },
   {
    "oppgavetermin": {
     "start": "2019-03-01",
     "slutt": "2019-04-30",
     "forfallsdato": "2019-05-30"
    }
   }
  ]
 }
]

oppgaveinnlevering.xsd

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. Dersom feilmeldingen ikke er på dette formatet, kan det være forespørselen ikke har kommet fram til applikasjonen. Se den generelle informasjonen om statuskoder og feilmeldinger.

JSON

{
 "kode": "OPPGAVEINNLEVERING-06",
 "melding": "Ingen oppgaveinnleveringer funnet",
 "korrelasjonsid": "13a865f5-28f9-47db-9abd-ab78977c79fe"
 
}

Feilkoder

Se også felles feilkoder for alle applikasjonene.

HTTP status Feilkode Feilmelding
400 OPPGAVEINNLEVERING-00 Det påkrevde feltet ‘organisasjonsnummer’ mangler.
400 OPPGAVEINNLEVERING-01 Det påkrevde feltet ‘fraDato’ mangler.
400 OPPGAVEINNLEVERING-02 Feltet ‘organisasjonsnummer’ er ugyldig. Det må inneholde nøyaktig 9 tall.
400 OPPGAVEINNLEVERING-03 Feltet ‘fraDato’ er ugyldig. Det må følge ‘yyyy-mm-dd’
401 OPPGAVEINNLEVERING-04 Autentisering feilet
403 OPPGAVEINNLEVERING-05 Du er ikke autorisert for bruk av dette endepunktet.
404 OPPGAVEINNLEVERING-06 Ingen oppgaveinnleveringer funnet
500 OPPGAVEINNLEVERING-07 Den forespurte informasjonen er for øyeblikket utilgjengelig, vennligst prøv igjen senere! Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med brukerstøtte!
500 OPPGAVEINNLEVERING-08 Den forespurte informasjonen er for øyeblikket utilgjengelig, vennligst prøv igjen senere! Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med brukerstøtte! øyeblikket utilgjengelig, vennligst prøv igjen senere! Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med brukerstøtte!
Tags: