Tjenesten leverer omregistreringsavgiften for kjøretøy spesifisert av kjennemerke og eventuelt omregistreringsdato.

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter kun bruk av maskinporten. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:omregistreringsavgift

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: Omregistreringsavgift API.

Grensesnittbeskrivelse

URL har følgede oppbygging:

GET https://{env}/api/omregistreringsavgift/v1/{rettighetspakke}/{kjennemerke}?omregistreringsdato={omregDato}
 • env: Miljø-spesifikk adresse
 • rettighetspakke: Rettighetspakken fnf er eneste rettighetspakken for denne tjenesten.
 • kjennemerke: Kjennemerket på kjøretøyet avgiften gjelder for.
 • omregDato: Dato avgiftsbeløpet gjelder for. Skal være på ISO 8601 format åååå-mm-dd eller ååååmmdd. Feltet er ikke påkrevd og benytter dagens dato som default verdi.

Open Api Specification

Teknisk spesifikasjon av API’et er publisert på SwaggerHub: Omregistreringsavgift API

Versjonering

Se generelle regler for versjonering.

Eksempel på respons fra tjenesten

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON.

JSON

{
 "omregistreringsavgift": 3982,
 "kjennemerke": "YQ96449",
 "datoOmregistreringsavgift": "2021-05-16"
}

XML

Dersom man ønsker XML i stedet for JSON kan dette spesifiseres med header Accept satt til application/xml:

<gjeldendeOmregistreringsavgift xmlns="urn:no:skatteetaten:fastsetting:motorvogn:omregistreringsavgift:gjeldende:v1">
 <omregistreringsavgift>3982</omregistreringsavgift>
 <kjennemerke>YQ96449</kjennemerke>
 <datoOmregistreringsavgift>2021-05-16</datoOmregistreringsavgift>
</gjeldendeOmregistreringsavgift>

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. I enkelte tilfeller kan forespørsler stoppes i infrastrukturen før den når applikasjonen. I disse tilfellene kan det forekomme feilmeldinger som ikke følger formatet oppgitt ovenfor.

JSON

{
   "kode": "OMREGSAVGIFT-002",
   "melding": "Uventet feil i bakenforliggende applikasjon, prøv igjen senere.",
   "korrelasjonsid": "456420a2-6689-4cda-8102-8be499a892dd"
}

Feilkoder

Tabellen under viser en oversikt over hvilke typer feil applikasjonen kan gi. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig. Ved vedvarende feil vennligst ta kontakt med brukerstøtte med applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding.

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
OMREGSAVGIFT-001 500 Uventet feil på tjenesten.
OMREGSAVGIFT-002 500 Uventet feil i et bakenforliggende system.
OMREGSAVGIFT-003 404 Ukjent url benyttet.
OMREGSAVGIFT-004 401 Feil i forbindelse med autentisering.
OMREGSAVGIFT-005 403 Feil i forbindelse med autorisering.
OMREGSAVGIFT-006 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
OMREGSAVGIFT-007 404 Omregistreringsavgift ikke funnet. Kjennemerke er ukjent eller oppgitt dato er utenfor definerte avgiftssatser.
OMREGSAVGIFT-008 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.
Tags: