Tjenesten leverer næringsopplysninger som enkeltpersonforetak og selskaper har innrapportert til Skatteetaten i forbindelse med skattemeldingen.

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter kun bruk av maskinporten. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:naeringsspesifikasjon

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: Naeringsspesifikasjon API.

Grensesnittbeskrivelse

URL har ulik oppbygging basert på hvilket inntektsår som etterspørres. Man benytter v1 for 2020 og v2 for 2021.

URL for inntektsår 2021 (v2) har følgende oppbygging:

GET https://{env}/api/formueinntekt/naeringsspesifikasjon/v2/{rettighetspakke}/{inntektsaar}/{identifikator}?gjelderpaaTidspunkt={gjelderpaaTidspunkt}

URL for inntektsår 2020 (v1) har følgende oppbygging:

GET https://{env}/api/formueinntekt/naeringsspesifikasjon/v1/{rettighetspakke}/{inntektsaar}/{identifikator}?gjelderpaaTidspunkt={gjelderpaaTidspunkt}
 • env: Miljø-spesifikk adresse
 • rettighetspakke: En rettighetspakke er en kode for virksomheten sitt juridiske grunnlag for datauthenting. For mer informasjon se Rettighetspakke
 • inntektsaar: Inntektsåret man spør om informasjon for, i formatet YYYY.
 • identifikator: Hvilket fødselsnummer, D-nummer eller organisasjonsnummer man ber om informasjon for.
 • gjelderpaaTidspunkt: Returnerer naeringsspesifikasjon som gjelder pr. angitt tidspunkt. Eksempel: 2021-10-21T11:11:11. Feltet er ikke påkrevd.

Open API spesifikasjon

Teknisk spesifikasjon av API’et er publisert på SwaggerHub: Naeringsspesifikasjon_API

Versjonering

Se generelle regler for versjonering.

Støttetjenester

Hendelsesliste

For å følge med på endringer i Næringsspesifikasjon tilbyr vi en hendelsesliste. URL er:

GET https://{env}/api/formueinntekt/naeringsspesifikasjon/hendelser/

Se felles API-dokumentasjon for hendelseslister for bruk.

Eksempel på respons fra tjenesten

Her er et eksempel på en spørring med curl mot tjenesten. Du må ha et gyldig maskinportentoken som legges ved som headerer i curl-kommandoen.

$ curl -v -H "Authorization: Bearer <maskinporten_token>" "https://api-test.sits.no/api/formueinntekt/naeringsspesifikasjon/v1/ssb/2020/12345678901?gjelderpaaTidspunkt=2020-08-08T12:12:12"

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON.

JSON

Eksempel på respons for inntektsår 2021 (v2):

{
 "norskIdentifikator": "23037616451",
 "inntektsaar": "2021",
 "resultatregnskap": {
  "driftsinntekt": {
   "sumDriftsinntekt": {
    "beloep": 5000.0
   },
   "salgsinntekt": {
    "id": "1",
    "inntekt": [
     {
      "id": "9bef63f3-c9d3-461f-9dea-a284e9a87a4e",
      "type": "3200",
      "beloep": {
       "beloep": 5000.0
      }
     }
    ]
   }
  },
  "driftskostnad": {
   "sumDriftskostnad": {
    "beloep": 40000.0
   },
   "annenDriftskostnad": {
    "id": "1",
    "kostnad": [
     {
      "id": "76793725-5ed3-4d87-83ff-1f04770120c5",
      "type": "7700",
      "beloep": {
       "beloep": 40000.0
      }
     }
    ]
   }
  },
  "aarsresultat": {
   "beloep": -35000.0
  }
 },
 "beregnetNaeringsinntekt": {
  "fordeltBeregnetNaeringsinntekt": [
   {
    "id": "1",
    "identifikatorForFordeltBeregnetPersoninntekt": "1",
    "identifikatorForFordeltBeregnetNaeringsinntekt": "1",
    "naeringstype": "annenNaering",
    "fordeltSkattemessigResultat": {
     "beloep": -35000.0
    },
    "fordeltSkattemessigResultatEtterKorreksjon": {
     "beloep": -35000.0
    },
    "andelAvFordeltSkattemessigResultatTilordnetInnehaver": 100.0,
    "fordeltSkattemessigResultatEtterKorreksjonTilordnetInnehaver": {
     "beloep": -35000.0
    }
   }
  ],
  "skattemessigResultat": {
   "beloep": -35000.0
  }
 },
 "beregnetPersoninntekt": {
  "fordeltBeregnetPersoninntekt": [
   {
    "id": "1",
    "identifikatorForFordeltBeregnetPersoninntekt": "1",
    "identifikatorForFordeltBeregnetNaeringsinntekt": "1",
    "aaretsBeregnedePersoninntektFoerFordelingOgSamordning": {
     "beloep": -35000.0
    },
    "andelAvPersoninntektTilordnetInnehaver": 100.0,
    "aaretsBeregnedePersoninntektFoerFordelingOgSamordningTilordnetInnehaver": {
     "beloep": -35000.0
    }
   }
  ]
 },
 "virksomhet": {
  "regnskapspliktstype": "1",
  "regnskapsperiode": {
   "start": "2021-01-01T00:00:00+01:00",
   "slutt": "2021-12-31T23:59:59+01:00"
  },
  "virksomhetsstype": "enkeltpersonforetak",
  "regeltypeForAarsregnskap": "regnskapslovensAlminneligeRegler"
 },
 "opprettetDato": "2022-02-09T14:01:29.326+01:00",
 "skjermet": false
}

Eksempel på respons for inntektsår 2020 (v1):

{
 "norskIdentifikator": "12345678901",
 "inntektsaar": "2020",
 "regnskapsperiode": {
  "start": "2020-01-01T00:00:00+01:00",
  "slutt": "2020-12-31T23:59:00+01:00"
 },
 "resultatregnskap": {
  "driftsinntekt": {
   "sumDriftsinntekt": {
    "beloep": 832400
   },
   "salgsinntekter": {
    "salgsinntekt": [
     {
      "id": "3300",
      "salgsinntektstype": "3300",
      "beloep": {
       "beloep": -5000
      }
     },
     {
      "id": "3100",
      "salgsinntektstype": "3100",
      "beloep": {
       "beloep": 300000
      }
     },
     {
      "id": "3200",
      "salgsinntektstype": "3200",
      "beloep": {
       "beloep": 150000
      }
     },
     {
      "id": "3000",
      "salgsinntektstype": "3000",
      "beloep": {
       "beloep": 200000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "andreDriftsinntekter": {
    "annenDriftsinntekt": [
     {
      "id": "3600",
      "annenDriftsinntektstype": "3600",
      "beloep": {
       "beloep": 75000
      }
     },
     {
      "id": "3900",
      "annenDriftsinntektstype": "3900",
      "beloep": {
       "beloep": 40000
      }
     },
     {
      "id": "3695",
      "annenDriftsinntektstype": "3695",
      "beloep": {
       "beloep": 50000
      }
     },
     {
      "id": "3890",
      "annenDriftsinntektstype": "3890",
      "beloep": {
       "beloep": 8000
      }
     },
     {
      "id": "3895",
      "annenDriftsinntektstype": "3895",
      "beloep": {
       "beloep": 14400
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   }
  },
  "driftskostnad": {
   "sumDriftskostnad": {
    "beloep": 662859.89
   },
   "varekostnader": {
    "varekostnad": [
     {
      "id": "4005",
      "varekostnadstype": "4005",
      "beloep": {
       "beloep": 150000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "loennskostnader": {
    "loennskostnad": [
     {
      "id": "5000",
      "loennskostnadstype": "5000",
      "beloep": {
       "beloep": 250000
      }
     },
     {
      "id": "5400",
      "loennskostnadstype": "5400",
      "beloep": {
       "beloep": 30000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "andreDriftskostnader": {
    "annenDriftskostnad": [
     {
      "id": "6340",
      "annenDriftskostnadstype": "6340",
      "beloep": {
       "beloep": 15000
      }
     },
     {
      "id": "6300",
      "annenDriftskostnadstype": "6300",
      "beloep": {
       "beloep": 30000
      }
     },
     {
      "id": "7099",
      "annenDriftskostnadstype": "7099",
      "beloep": {
       "beloep": -61703.75
      }
     },
     {
      "id": "6200",
      "annenDriftskostnadstype": "6200",
      "beloep": {
       "beloep": 20000
      }
     },
     {
      "id": "7897",
      "annenDriftskostnadstype": "7897",
      "beloep": {
       "beloep": 1363.64
      }
     },
     {
      "id": "7000",
      "annenDriftskostnadstype": "7000",
      "beloep": {
       "beloep": 50000
      }
     },
     {
      "id": "7830",
      "annenDriftskostnadstype": "7830",
      "beloep": {
       "beloep": 15000
      }
     },
     {
      "id": "7700",
      "annenDriftskostnadstype": "7700",
      "beloep": {
       "beloep": 25000
      }
     },
     {
      "id": "6000",
      "annenDriftskostnadstype": "6000",
      "beloep": {
       "beloep": 148200
      }
     },
     {
      "id": "6998",
      "annenDriftskostnadstype": "6998",
      "beloep": {
       "beloep": -10000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   }
  },
  "sumEkstraordinaerPost": {
   "beloep": 0
  },
  "sumSkattekostnad": {
   "beloep": 0
  },
  "aarsresultat": {
   "beloep": 169540.11
  }
 },
 "balanse": {
  "anleggsmiddel": {
   "sumAnleggsmiddelSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 966800
   },
   "balanseverdiForAnleggsmidler": {
    "id": "1",
    "balanseverdiForAnleggsmiddel": [
     {
      "id": "1020",
      "anleggsmiddeltype": "1020",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 40000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1150",
      "anleggsmiddeltype": "1150",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 500000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1280",
      "anleggsmiddeltype": "1280",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 56000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1221",
      "anleggsmiddeltype": "1221",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 154800
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1205",
      "anleggsmiddeltype": "1205",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 216000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": true
     }
    ]
   }
  },
  "omloepsmiddel": {
   "sumOmloepsmiddelSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 406363.64
   },
   "balanseverdiForOmloepsmidler": {
    "id": "1",
    "balanseverdiForOmloepsmiddel": [
     {
      "id": "1400",
      "omloepsmiddeltype": "1400",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 70000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1500",
      "omloepsmiddeltype": "1500",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 100000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1530",
      "omloepsmiddeltype": "1530",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 36363.64
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1920",
      "omloepsmiddeltype": "1920",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 200000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": true
     }
    ]
   }
  },
  "gjeldOgEgenkapital": {
   "sumLangsiktigGjeldSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 120000
   },
   "sumKortsiktigGjeldSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 130000
   },
   "sumEgenkapital": {
    "beloep": 1123163.64
   },
   "allLangsiktigGjeld": {
    "langsiktigGjeld": [
     {
      "id": "2220",
      "langsiktigGjeldtype": "2220",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 50000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "2290",
      "langsiktigGjeldtype": "2290",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 70000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": true
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "allKortsiktigGjeld": {
    "kortsiktigGjeld": [
     {
      "id": "2990",
      "kortsiktigGjeldtype": "2990",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 25000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "2949",
      "kortsiktigGjeldtype": "2949",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 35000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "2400",
      "kortsiktigGjeldtype": "2400",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 70000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "allEgenkapital": {
    "egenkapital": [
     {
      "id": "2050",
      "egenkapitaltype": "2050",
      "beloep": {
       "beloep": 1045563.64
      }
     },
     {
      "id": "2095",
      "egenkapitaltype": "2095",
      "beloep": {
       "beloep": 45600
      }
     },
     {
      "id": "2096",
      "egenkapitaltype": "2096",
      "beloep": {
       "beloep": 32000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   }
  },
  "sumEiendelSkattemessigVerdi": {
   "beloep": 1373163.64
  },
  "sumGjeldOgEgenkapitalSkattemessigVerdi": {
   "beloep": 1373163.64
  }
 },
 "spesifikasjonAvResultatregnskapOgBalanse": {
  "ikkeAvskrivbartAnleggsmiddel": [
   {
    "id": "b106",
    "objektidentifikator": "tomt",
    "objektbeskrivelse": "Elvefiskeplassen 1",
    "ervervsdato": "2010-01-01",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 600000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 500000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 500000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n1",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "justeringForAapenbarVerdiendring": {
     "beloep": -100000
    }
   }
  ],
  "saldoavskrevetAnleggsmiddel": [
   {
    "id": "b100",
    "objektidentifikator": "saldo 1",
    "objektbeskrivelse": "saldogruppe a",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "offentligTilskudd": {
     "beloep": 20000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 80000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 56000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n2",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 24000
    },
    "saldogruppe": "a",
    "avskrivningssats": 30,
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true
   },
   {
    "id": "b103",
    "objektidentifikator": "saldo 4",
    "objektbeskrivelse": "saldogruppe d",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "paakostning": {
     "beloep": 180000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 280000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 216000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n5",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 64000
    },
    "saldogruppe": "d",
    "avskrivningssats": 20,
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true,
    "grunnlagForStartavskrivning": {
     "beloep": 80000
    },
    "avskrivningssatsForStartavskrivning": 10
   },
   {
    "id": "b102",
    "objektidentifikator": "saldo 3",
    "objektbeskrivelse": "saldogruppe c",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "vederlagVedRealisasjonOgUttak": {
     "beloep": 200000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": -60000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": -45600
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n4",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsInntektsfoeringAvNegativSaldo": {
     "beloep": 14400
    },
    "saldogruppe": "c",
    "avskrivningssats": 24,
    "nyanskaffelse": {
     "beloep": 40000
    },
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true
   },
   {
    "id": "b101",
    "objektidentifikator": "saldo 2",
    "objektbeskrivelse": "skip",
    "ervervsdato": "2018-06-01",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "paakostning": {
     "beloep": 80000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 180000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 154800
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n3",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 25200
    },
    "saldogruppe": "e",
    "avskrivningssats": 14,
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true
   }
  ],
  "lineaertavskrevetAnleggsmiddel": [
   {
    "id": "b105",
    "objektidentifikator": "immaterielt driftsmiddel 2",
    "objektbeskrivelse": "prototype 1",
    "ervervsdato": "2018-01-01",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 60000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 60000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 40000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n7",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "anskaffelseskost": {
     "beloep": 100000
    },
    "levetid": 60,
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 20000
    }
   },
   {
    "id": "b104",
    "objektidentifikator": "immaterielt driftsmiddel 1",
    "objektbeskrivelse": "programvare",
    "ervervsdato": "2019-01-01",
    "realisasjonsdato": "2020-09-15",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "vederlagVedRealisasjonOgUttak": {
     "beloep": 140000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": -40000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n6",
      "naeringsidentifikator": "elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100,
      "gevinstOgTap": {
       "gevinstOgTapskontoIdentifikator": "g1",
       "gevinstVedRealisasjonOgUttak": {
        "beloep": 25000
       }
      }
     }
    ],
    "gevinstOverfoertTilGevinstOgTapskonto": {
     "beloep": 25000
    },
    "anskaffelseskost": {
     "beloep": 120000
    },
    "levetid": 72,
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 15000
    }
   }
  ],
  "transportmiddelINaering": [
   {
    "id": "d1",
    "kjennemerke": "AA12345",
    "registreringsaar": "2018",
    "biltype": "personbil",
    "listeprisSomNy": {
     "beloep": 400000
    },
    "driftskostnader": {
     "beloep": 50000
    },
    "saldoavskrivningPrivatBruk": {
     "beloep": 32271.66
    },
    "antallKilometerYrkeskjoering": 30000,
    "antallKilometerKjoertIAar": 38000,
    "antallMaanederTilDisposisjon": 12,
    "erElektroniskKjoerebokFoertVedroerendeYrkeskjoering": false,
    "erYrkesbilenIBrukPrivat": true,
    "tilbakefoertBilkostnadForPrivatBrukAvYrkesbil": {
     "beloep": 61703.75
    }
   }
  ],
  "gevinstOgTapskonto": [
   {
    "id": "e1",
    "gevinstOgTapskontoIdentifikator": "g1",
    "naeringsidentifikator": "n1",
    "kommunenummer": "0301",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 15000
    },
    "sumGevinstVedRealisasjonOgUttak": {
     "beloep": 25000
    },
    "grunnlagForAaretsInntektsOgFradragsfoering": {
     "beloep": 40000
    },
    "satsForInntektsfoeringOgInntektsfradrag": 20,
    "inntektFraGevinstOgTapskonto": {
     "beloep": 8000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 32000
    }
   }
  ],
  "skattemessigVerdiPaaFordring": {
   "id": "f1",
   "kundefordringOgIkkeFakturertDriftsinntekt": {
    "beloep": 150000
   },
   "konstatertTapPaaKundefordring": {
    "beloep": 15000
   },
   "konstatertTapPaaKundefordringIFjor": {
    "beloep": 10000
   },
   "kredittsalg": {
    "beloep": 600000
   },
   "kredittsalgIFjor": {
    "beloep": 500000
   },
   "skattemessigNedskrivningPaaKundefordring": {
    "beloep": 13636.36
   },
   "skattemessigVerdiPaaKundefordring": {
    "beloep": 136363.64
   },
   "annenFordring": {
    "beloep": 0
   },
   "sumSkattemessigVerdiPaaFordring": {
    "beloep": 136363.64
   }
  }
 },
 "fordelingAvNaeringsinntekt": [
  {
   "id": "h1",
   "identifikatorForFordelingAvNaeringsinntektOgPersoninntekt": "p1",
   "naeringstype": "annenNaering",
   "naeringsbeskrivelse": "Varehandel",
   "skattemessigResultatForNaering": {
    "beloep": 169540.11
   },
   "skattemessigResultatForNaeringEtterKorreksjon": {
    "beloep": 169540.11
   },
   "andelAvSkattemessigResultatTilordnetInnehaver": 100,
   "skattemessigResultatForNaeringEtterKorreksjonTilordnetInnehaver": {
    "beloep": 169540.11
   }
  }
 ],
 "personinntektFraEnkeltpersonforetak": [
  {
   "id": "o1",
   "identifikatorForFordelingAvNaeringsinntektOgPersoninntekt": "p1",
   "rentekostnadPaaForetaksgjeld": {
    "beloep": 15000
   },
   "sumSkjermingsgrunnlagFoerGjeldsfradrag": {
    "beloep": 1113100
   },
   "sumSkjermingsgrunnlagEtterGjeldsfradrag": {
    "beloep": 955600
   },
   "skjermingsfradrag": {
    "beloep": 14334
   },
   "skjermingsrente": 1.5,
   "spesifikasjonAvSkjermingsgrunnlag": [
    {
     "id": "o10",
     "skjermingsgrunnlagstype": "leverandoergjeld",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 90000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 70000
     }
    },
    {
     "id": "o11",
     "skjermingsgrunnlagstype": "foretaksgjeld",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 170000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 145000
     }
    },
    {
     "id": "o6",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeE",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 154800
     }
    },
    {
     "id": "o3",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeA",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 56000
     }
    },
    {
     "id": "o4",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeC",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": -45600
     }
    },
    {
     "id": "o5",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeD",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 216000
     }
    },
    {
     "id": "o9",
     "skjermingsgrunnlagstype": "kundefordring",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 80000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     }
    },
    {
     "id": "o2",
     "skjermingsgrunnlagstype": "ikkeAvskrivbartAnleggsmiddel",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 600000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 500000
     }
    },
    {
     "id": "o7",
     "skjermingsgrunnlagstype": "lineaertavskrevetAnleggsmiddel",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 160000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 40000
     }
    },
    {
     "id": "o8",
     "skjermingsgrunnlagstype": "varelager",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 55000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 70000
     }
    }
   ],
   "aaretsBeregnedePersoninntektFoerFordelingOgSamordning": {
    "beloep": 140206.11
   },
   "antallMaanederDrevetIAar": 12
  }
 ],
 "virksomhet": {
  "regnskapspliktstype": "1",
  "selskapstype": "enkeltpersonforetak"
 },
 "samletGjeldOgFormuesobjekter": {
  "id": "1",
  "verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterOmfattetAvVerdsettingsrabatt": {
   "beloep": 750800
  },
  "formuesverdiForFormuesobjekterIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabatt": {
   "beloep": 206363.64
  },
  "samletGjeld": {
   "beloep": 180000
  },
  "verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterOmfattetAvVerdsettingsrabattTilordnetInnehaver": {
   "beloep": 750800
  },
  "formuesverdiForFormuesobjekterIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabattTilordnetInnehaver": {
   "beloep": 406363.64
  },
  "samletGjeldTilordnetInnehaver": {
   "beloep": 180000
  }
 },
 "skjermet": false
}

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. I enkelte tilfeller kan forespørsler stoppes i infrastrukturen før den når applikasjonen. I disse tilfellene kan det forekomme feilmeldinger som ikke følger formatet oppgitt ovenfor.

JSON

{
   "kode": "NS-006",
   "melding": "Oppgitt inntektsaar er ikke støttet.",
   "korrelasjonsid": "456420a2-6689-4cda-8102-8be499a892dd"
}

Feilkoder

Tabellen under viser en oversikt over hvilke typer feil applikasjonen kan gi. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig. Ved vedvarende feil vennligst ta kontakt med brukerstøtte med applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding.

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
NS-001 500 Uventet feil på tjenesten.
NS-002 500 Uventet feil i et bakenforliggende system.
NS-003 404 Ukjent url benyttet.
NS-004 401 Feil i forbindelse med autentisering.
NS-005 403 Feil i forbindelse med autorisering.
NS-006 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
NS-007 404 Fikk ikke treff på gitt identifikator.
NS-008 404 Fant ikke naeringsspesifikasjon for gitt identifikator og inntektsaar.
NS-009 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.
NS-010 410 Naeringsspesifikasjon er ikke lenger tilgjenglig.
Tags: