Naeringsspesifikasjon API tjenesten eksponerer informasjon næringsspesifikasjon for personlig næringsdrivende.

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter kun bruk av maskinporten. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:naeringsspesifikasjon

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: Naeringsspesifikasjon API.

Grensesnittbeskrivelse

URL har følgede oppbygging:

GET https://<env>/api/formueinntekt/naeringsspesifikasjon/v1/<rettighetspakke>/<inntektsaar>/<personidentifikator>?gjelderpaaTidspunkt=<gjelderpaaTidspunkt>
 • <env>: Miljø-spesifikk adresse
 • <rettighetspakke>: En rettighetspakke er en kode for virksomheten sitt juridiske grunnlag for datauthenting. For mer informasjon se Rettighetspakke
 • <inntektsaar>: Inntektsåret man spør om informasjon for, i formatet YYYY.
 • <personidentifikator>: Hvilket fødselsnummer eller D-nummer man spør om informasjon for.
 • <gjelderpaaTidspunkt>: Returnerer naeringsspesifikasjon som gjelder pr. angitt tidspunkt. Feltet er ikke påkrevd.

Versjonering

Se generelle regler for versjonering.

Eksempel på respons fra tjenesten

Her er et eksempel på en spørring med curl mot tjenesten. Du må ha et gyldig maskinportentoken som legges ved som headerer i curl-kommandoen.

$ curl -v -H "Authorization: Bearer <maskinporten_token>" "https://api-test.sits.no/api/formueinntekt/naeringsspesifikasjon/v1/ssb/2020/12345678901?gjelderpaaTidspunkt=2020-08-08T12:12:12"

Open API spesifikasjon

Spesifikasjon for tjenesten kan lastes ned her NaeringsspesifikasjonOASapi_v1.json. Informasjonsmodellen det refereres til i api-spesifikasjonen kan lastes ned her NaeringsspesifikasjonOAStypes_v1.json.

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON.

JSON

{
 "norskIdentifikator": "12345678901",
 "inntektsaar": "2020",
 "regnskapsperiode": {
  "start": "2020-01-01T00:00:00+01:00",
  "slutt": "2020-12-31T23:59:00+01:00"
 },
 "resultatregnskap": {
  "driftsinntekt": {
   "sumDriftsinntekt": {
    "beloep": 832400
   },
   "salgsinntekter": {
    "salgsinntekt": [
     {
      "id": "3300",
      "salgsinntektstype": "3300",
      "beloep": {
       "beloep": -5000
      }
     },
     {
      "id": "3100",
      "salgsinntektstype": "3100",
      "beloep": {
       "beloep": 300000
      }
     },
     {
      "id": "3200",
      "salgsinntektstype": "3200",
      "beloep": {
       "beloep": 150000
      }
     },
     {
      "id": "3000",
      "salgsinntektstype": "3000",
      "beloep": {
       "beloep": 200000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "andreDriftsinntekter": {
    "annenDriftsinntekt": [
     {
      "id": "3600",
      "annenDriftsinntektstype": "3600",
      "beloep": {
       "beloep": 75000
      }
     },
     {
      "id": "3900",
      "annenDriftsinntektstype": "3900",
      "beloep": {
       "beloep": 40000
      }
     },
     {
      "id": "3695",
      "annenDriftsinntektstype": "3695",
      "beloep": {
       "beloep": 50000
      }
     },
     {
      "id": "3890",
      "annenDriftsinntektstype": "3890",
      "beloep": {
       "beloep": 8000
      }
     },
     {
      "id": "3895",
      "annenDriftsinntektstype": "3895",
      "beloep": {
       "beloep": 14400
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   }
  },
  "driftskostnad": {
   "sumDriftskostnad": {
    "beloep": 662859.89
   },
   "varekostnader": {
    "varekostnad": [
     {
      "id": "4005",
      "varekostnadstype": "4005",
      "beloep": {
       "beloep": 150000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "loennskostnader": {
    "loennskostnad": [
     {
      "id": "5000",
      "loennskostnadstype": "5000",
      "beloep": {
       "beloep": 250000
      }
     },
     {
      "id": "5400",
      "loennskostnadstype": "5400",
      "beloep": {
       "beloep": 30000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "andreDriftskostnader": {
    "annenDriftskostnad": [
     {
      "id": "6340",
      "annenDriftskostnadstype": "6340",
      "beloep": {
       "beloep": 15000
      }
     },
     {
      "id": "6300",
      "annenDriftskostnadstype": "6300",
      "beloep": {
       "beloep": 30000
      }
     },
     {
      "id": "7099",
      "annenDriftskostnadstype": "7099",
      "beloep": {
       "beloep": -61703.75
      }
     },
     {
      "id": "6200",
      "annenDriftskostnadstype": "6200",
      "beloep": {
       "beloep": 20000
      }
     },
     {
      "id": "7897",
      "annenDriftskostnadstype": "7897",
      "beloep": {
       "beloep": 1363.64
      }
     },
     {
      "id": "7000",
      "annenDriftskostnadstype": "7000",
      "beloep": {
       "beloep": 50000
      }
     },
     {
      "id": "7830",
      "annenDriftskostnadstype": "7830",
      "beloep": {
       "beloep": 15000
      }
     },
     {
      "id": "7700",
      "annenDriftskostnadstype": "7700",
      "beloep": {
       "beloep": 25000
      }
     },
     {
      "id": "6000",
      "annenDriftskostnadstype": "6000",
      "beloep": {
       "beloep": 148200
      }
     },
     {
      "id": "6998",
      "annenDriftskostnadstype": "6998",
      "beloep": {
       "beloep": -10000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   }
  },
  "sumEkstraordinaerPost": {
   "beloep": 0
  },
  "sumSkattekostnad": {
   "beloep": 0
  },
  "aarsresultat": {
   "beloep": 169540.11
  }
 },
 "balanse": {
  "anleggsmiddel": {
   "sumAnleggsmiddelSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 966800
   },
   "balanseverdiForAnleggsmidler": {
    "id": "1",
    "balanseverdiForAnleggsmiddel": [
     {
      "id": "1020",
      "anleggsmiddeltype": "1020",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 40000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1150",
      "anleggsmiddeltype": "1150",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 500000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1280",
      "anleggsmiddeltype": "1280",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 56000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1221",
      "anleggsmiddeltype": "1221",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 154800
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1205",
      "anleggsmiddeltype": "1205",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 216000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": true
     }
    ]
   }
  },
  "omloepsmiddel": {
   "sumOmloepsmiddelSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 406363.64
   },
   "balanseverdiForOmloepsmidler": {
    "id": "1",
    "balanseverdiForOmloepsmiddel": [
     {
      "id": "1400",
      "omloepsmiddeltype": "1400",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 70000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1500",
      "omloepsmiddeltype": "1500",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 100000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1530",
      "omloepsmiddeltype": "1530",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 36363.64
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "1920",
      "omloepsmiddeltype": "1920",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 200000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": true
     }
    ]
   }
  },
  "gjeldOgEgenkapital": {
   "sumLangsiktigGjeldSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 120000
   },
   "sumKortsiktigGjeldSkattemessigVerdi": {
    "beloep": 130000
   },
   "sumEgenkapital": {
    "beloep": 1123163.64
   },
   "allLangsiktigGjeld": {
    "langsiktigGjeld": [
     {
      "id": "2220",
      "langsiktigGjeldtype": "2220",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 50000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "2290",
      "langsiktigGjeldtype": "2290",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 70000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": true
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "allKortsiktigGjeld": {
    "kortsiktigGjeld": [
     {
      "id": "2990",
      "kortsiktigGjeldtype": "2990",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 25000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "2949",
      "kortsiktigGjeldtype": "2949",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 35000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     },
     {
      "id": "2400",
      "kortsiktigGjeldtype": "2400",
      "skattemessigVerdi": {
       "beloep": 70000
      },
      "overfoeresIkkeTilSkattemeldingen": false
     }
    ],
    "id": "1"
   },
   "allEgenkapital": {
    "egenkapital": [
     {
      "id": "2050",
      "egenkapitaltype": "2050",
      "beloep": {
       "beloep": 1045563.64
      }
     },
     {
      "id": "2095",
      "egenkapitaltype": "2095",
      "beloep": {
       "beloep": 45600
      }
     },
     {
      "id": "2096",
      "egenkapitaltype": "2096",
      "beloep": {
       "beloep": 32000
      }
     }
    ],
    "id": "1"
   }
  },
  "sumEiendelSkattemessigVerdi": {
   "beloep": 1373163.64
  },
  "sumGjeldOgEgenkapitalSkattemessigVerdi": {
   "beloep": 1373163.64
  }
 },
 "spesifikasjonAvResultatregnskapOgBalanse": {
  "ikkeAvskrivbartAnleggsmiddel": [
   {
    "id": "b106",
    "objektidentifikator": "tomt",
    "objektbeskrivelse": "Elvefiskeplassen 1",
    "ervervsdato": "2010-01-01",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 600000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 500000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 500000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n1",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "justeringForAapenbarVerdiendring": {
     "beloep": -100000
    }
   }
  ],
  "saldoavskrevetAnleggsmiddel": [
   {
    "id": "b100",
    "objektidentifikator": "saldo 1",
    "objektbeskrivelse": "saldogruppe a",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "offentligTilskudd": {
     "beloep": 20000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 80000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 56000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n2",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 24000
    },
    "saldogruppe": "a",
    "avskrivningssats": 30,
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true
   },
   {
    "id": "b103",
    "objektidentifikator": "saldo 4",
    "objektbeskrivelse": "saldogruppe d",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "paakostning": {
     "beloep": 180000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 280000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 216000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n5",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 64000
    },
    "saldogruppe": "d",
    "avskrivningssats": 20,
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true,
    "grunnlagForStartavskrivning": {
     "beloep": 80000
    },
    "avskrivningssatsForStartavskrivning": 10
   },
   {
    "id": "b102",
    "objektidentifikator": "saldo 3",
    "objektbeskrivelse": "saldogruppe c",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "vederlagVedRealisasjonOgUttak": {
     "beloep": 200000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": -60000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": -45600
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n4",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsInntektsfoeringAvNegativSaldo": {
     "beloep": 14400
    },
    "saldogruppe": "c",
    "avskrivningssats": 24,
    "nyanskaffelse": {
     "beloep": 40000
    },
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true
   },
   {
    "id": "b101",
    "objektidentifikator": "saldo 2",
    "objektbeskrivelse": "skip",
    "ervervsdato": "2018-06-01",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "paakostning": {
     "beloep": 80000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 180000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 154800
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n3",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 25200
    },
    "saldogruppe": "e",
    "avskrivningssats": 14,
    "erDetFysiskeDriftsmidlerIUtgaaendeVerdi": true
   }
  ],
  "lineaertavskrevetAnleggsmiddel": [
   {
    "id": "b105",
    "objektidentifikator": "immaterielt driftsmiddel 2",
    "objektbeskrivelse": "prototype 1",
    "ervervsdato": "2018-01-01",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 60000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": 60000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 40000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n7",
      "naeringsidentifikator": "Elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100
     }
    ],
    "anskaffelseskost": {
     "beloep": 100000
    },
    "levetid": 60,
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 20000
    }
   },
   {
    "id": "b104",
    "objektidentifikator": "immaterielt driftsmiddel 1",
    "objektbeskrivelse": "programvare",
    "ervervsdato": "2019-01-01",
    "realisasjonsdato": "2020-09-15",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 100000
    },
    "vederlagVedRealisasjonOgUttak": {
     "beloep": 140000
    },
    "grunnlagForAvskrivningOgInntektsfoering": {
     "beloep": -40000
    },
    "naeringsfordeling": [
     {
      "id": "n6",
      "naeringsidentifikator": "elvefiske",
      "kommunenummer": "0301",
      "andelBenyttetINaeringen": 100,
      "gevinstOgTap": {
       "gevinstOgTapskontoIdentifikator": "g1",
       "gevinstVedRealisasjonOgUttak": {
        "beloep": 25000
       }
      }
     }
    ],
    "gevinstOverfoertTilGevinstOgTapskonto": {
     "beloep": 25000
    },
    "anskaffelseskost": {
     "beloep": 120000
    },
    "levetid": 72,
    "aaretsAvskrivning": {
     "beloep": 15000
    }
   }
  ],
  "transportmiddelINaering": [
   {
    "id": "d1",
    "kjennemerke": "AA12345",
    "registreringsaar": "2018",
    "biltype": "personbil",
    "listeprisSomNy": {
     "beloep": 400000
    },
    "driftskostnader": {
     "beloep": 50000
    },
    "saldoavskrivningPrivatBruk": {
     "beloep": 32271.66
    },
    "antallKilometerYrkeskjoering": 30000,
    "antallKilometerKjoertIAar": 38000,
    "antallMaanederTilDisposisjon": 12,
    "erElektroniskKjoerebokFoertVedroerendeYrkeskjoering": false,
    "erYrkesbilenIBrukPrivat": true,
    "tilbakefoertBilkostnadForPrivatBrukAvYrkesbil": {
     "beloep": 61703.75
    }
   }
  ],
  "gevinstOgTapskonto": [
   {
    "id": "e1",
    "gevinstOgTapskontoIdentifikator": "g1",
    "naeringsidentifikator": "n1",
    "kommunenummer": "0301",
    "inngaaendeVerdi": {
     "beloep": 15000
    },
    "sumGevinstVedRealisasjonOgUttak": {
     "beloep": 25000
    },
    "grunnlagForAaretsInntektsOgFradragsfoering": {
     "beloep": 40000
    },
    "satsForInntektsfoeringOgInntektsfradrag": 20,
    "inntektFraGevinstOgTapskonto": {
     "beloep": 8000
    },
    "utgaaendeVerdi": {
     "beloep": 32000
    }
   }
  ],
  "skattemessigVerdiPaaFordring": {
   "id": "f1",
   "kundefordringOgIkkeFakturertDriftsinntekt": {
    "beloep": 150000
   },
   "konstatertTapPaaKundefordring": {
    "beloep": 15000
   },
   "konstatertTapPaaKundefordringIFjor": {
    "beloep": 10000
   },
   "kredittsalg": {
    "beloep": 600000
   },
   "kredittsalgIFjor": {
    "beloep": 500000
   },
   "skattemessigNedskrivningPaaKundefordring": {
    "beloep": 13636.36
   },
   "skattemessigVerdiPaaKundefordring": {
    "beloep": 136363.64
   },
   "annenFordring": {
    "beloep": 0
   },
   "sumSkattemessigVerdiPaaFordring": {
    "beloep": 136363.64
   }
  }
 },
 "fordelingAvNaeringsinntekt": [
  {
   "id": "h1",
   "identifikatorForFordelingAvNaeringsinntektOgPersoninntekt": "p1",
   "naeringstype": "annenNaering",
   "naeringsbeskrivelse": "Varehandel",
   "skattemessigResultatForNaering": {
    "beloep": 169540.11
   },
   "skattemessigResultatForNaeringEtterKorreksjon": {
    "beloep": 169540.11
   },
   "andelAvSkattemessigResultatTilordnetInnehaver": 100,
   "skattemessigResultatForNaeringEtterKorreksjonTilordnetInnehaver": {
    "beloep": 169540.11
   }
  }
 ],
 "personinntektFraEnkeltpersonforetak": [
  {
   "id": "o1",
   "identifikatorForFordelingAvNaeringsinntektOgPersoninntekt": "p1",
   "rentekostnadPaaForetaksgjeld": {
    "beloep": 15000
   },
   "sumSkjermingsgrunnlagFoerGjeldsfradrag": {
    "beloep": 1113100
   },
   "sumSkjermingsgrunnlagEtterGjeldsfradrag": {
    "beloep": 955600
   },
   "skjermingsfradrag": {
    "beloep": 14334
   },
   "skjermingsrente": 1.5,
   "spesifikasjonAvSkjermingsgrunnlag": [
    {
     "id": "o10",
     "skjermingsgrunnlagstype": "leverandoergjeld",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 90000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 70000
     }
    },
    {
     "id": "o11",
     "skjermingsgrunnlagstype": "foretaksgjeld",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 170000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 145000
     }
    },
    {
     "id": "o6",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeE",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 154800
     }
    },
    {
     "id": "o3",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeA",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 56000
     }
    },
    {
     "id": "o4",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeC",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": -45600
     }
    },
    {
     "id": "o5",
     "skjermingsgrunnlagstype": "saldogruppeD",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 216000
     }
    },
    {
     "id": "o9",
     "skjermingsgrunnlagstype": "kundefordring",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 80000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 100000
     }
    },
    {
     "id": "o2",
     "skjermingsgrunnlagstype": "ikkeAvskrivbartAnleggsmiddel",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 600000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 500000
     }
    },
    {
     "id": "o7",
     "skjermingsgrunnlagstype": "lineaertavskrevetAnleggsmiddel",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 160000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 40000
     }
    },
    {
     "id": "o8",
     "skjermingsgrunnlagstype": "varelager",
     "inngaaendeVerdi": {
      "beloep": 55000
     },
     "utgaaendeVerdi": {
      "beloep": 70000
     }
    }
   ],
   "aaretsBeregnedePersoninntektFoerFordelingOgSamordning": {
    "beloep": 140206.11
   },
   "antallMaanederDrevetIAar": 12
  }
 ],
 "virksomhet": {
  "regnskapspliktstype": "1",
  "selskapstype": "enkeltpersonforetak"
 },
 "samletGjeldOgFormuesobjekter": {
  "id": "1",
  "verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterOmfattetAvVerdsettingsrabatt": {
   "beloep": 750800
  },
  "formuesverdiForFormuesobjekterIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabatt": {
   "beloep": 206363.64
  },
  "samletGjeld": {
   "beloep": 180000
  },
  "verdiFoerVerdsettingsrabattForFormuesobjekterOmfattetAvVerdsettingsrabattTilordnetInnehaver": {
   "beloep": 750800
  },
  "formuesverdiForFormuesobjekterIkkeOmfattetAvVerdsettingsrabattTilordnetInnehaver": {
   "beloep": 406363.64
  },
  "samletGjeldTilordnetInnehaver": {
   "beloep": 180000
  }
 },
 "skjermet": false
}

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. I enkelte tilfeller kan forespørsler stoppes i infrastrukturen før den når applikasjonen. I disse tilfellene kan det forekomme feilmeldinger som ikke følger formatet oppgitt ovenfor.

JSON

{
   "kode": "NS-006",
   "melding": "Oppgitt inntektsaar er ikke støttet.",
   "korrelasjonsid": "456420a2-6689-4cda-8102-8be499a892dd"
}

Feilkoder

Tabellen under viser en oversikt over hvilke typer feil applikasjonen kan gi. Feilmeldingen vil kunne variere selv om samme feilkode returneres. Dette er for å kunne gi en så presis beskrivelse av feilen som mulig. Ved vedvarene feil vennligst ta kontakt med brukerstøtte med applikasjon og korrelasjonsid fra feilmelding.

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
NS-001 500 Uventet feil på tjenesten.
NS-002 500 Uventet feil i et bakenforliggende system.
NS-003 404 Ukjent url benyttet.
NS-004 401 Feil i forbindelse med autentisering.
NS-005 403 Feil i forbindelse med autorisering.
NS-006 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
NS-007 404 Ikke treff på oppgitt personidentifikator.
NS-008 404 Ingen næringsspesifikasjon funnet på oppgitt personidentifikator og inntektsår.
NS-009 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.
Tags: