Informasjon om beregnet skatt og overordnet formue, inntekt, gjeld og fradrag som var grunnlag for beregningen

Sikkerhet

Denne tjenesten støtter både bruk av maskinporten og virksomhetssertifikat. Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om de ulike sikkerhetsløsningene.

Bruk med Maskinporten

Følgende scope skal benyttes ved autentisering i Maskinporten: skatteetaten:beregnetskatt

Delegering

Tilgang til denne tjenesten kan delegeres i Altinn, f.eks. dersom leverandør benyttes for den tekniske oppkoblingen. Søk opp følgende tjeneste i Altinn for å delegere tilgangen: Beregnet skatt API.

Grensesnittbeskrivelse

Se Sikkerhetsmekanismer for informasjon om hva som kreves for å få tilgang til grensesnittet.

URL har følgede oppbygging:

GET https://<env>/api/formueinntekt/beregnetskatt/<rettighetspakke>/<inntektsaar>/<personidentifikator>
 • <env>: Miljø-spesifikk adresse
 • <rettighetspakke>: En av rettighetspakkene distribusjon, pensjonskasse, laanekassen og nav. Se informasjonsmodell for beregnet skatt for hvilke felter tjenesten returnerer.
 • <inntektsaar>: Inntektsåret man spør om informasjon for, i formatet YYYY. Tjenesten støtter inntektsår 2016 og utover.
 • <personidentifikator>: Hvilket fødselsnummer eller D-nummer man spør om informasjon for.

Støttetjenester

Hendelsesliste

For å følge med på endringer i Beregnetskatt tilbyr vi en hendelsesliste. URL er:

GET https://<env>/api/formueinntekt/skatteoppgjoer/hendelser/

Versjonering

Se generelle regler for versjonering.

Eksempel på respons fra tjenesten

Her er et eksempel på en spørring med curl mot tjenesten. Du må legge sertifikat og nøkkel som parametre til curl-kommandoen.

$ curl -v --cert datakonsument.cer --key datakonsument.key "https://api-at.sits.no/api/formueinntekt/beregnetskatt/distribusjon/2015/05086900124"

Suksess (HTTP status 200)

Dersom kallet lykkes får man HTTP status 200 og data i JSON eller XML format. Dersom man ikke spesifiserer ønsket format får man JSON. Hvilke felter som kan forekomme kommer an på hvilken rettighetspakke som er brukt. Se informasjonsmodell for beregnet skatt.

JSON

Fastland og Svalbard

{
 "personidentifikator": "12345678910",
 "inntektsaar": "2019",
 "skjermet": false,
 "sumSaerfradrag": 123,
 "tolvdeler": 12,
 "skatteklasse": "6",
 "nettoformue": 1234500,
 "nettoinntekt": 504321,
 "utlignetSkatt": 654321,
 "formueskattStat": 5489,
 "formueskattKommune": 1111,
 "kreditfradragFormue": 852,
 "kreditfradragInntekt": 5698,
 "alminneligInntektFoerSaerfradrag": 4587,
 "skatteoppgjoersdato": "2020-04-07",
 "skatteregnskapskommune": "7015",
 "svalbardLoennLoennstrekkordningen": 54331,
 "svalbardPensjonLoennstrekkordningen": 7894,
 "svalbardLoennUtenTrygdeavgiftLoennstrekkordningen": 457,
 "svalbardNettoformue": 7896,
 "svalbardNettoinntekt": 45870,
 "svalbardUtlignetSkatt": 4258,
 "svalbardUfoeretrygdLoennstrekkordningen": 7412,
 "svalbardSkattOrdinaerAlminneligInntekt": 89547,
 "svalbardFormueskatt": 7863,
 "svalbardFastsattSkattEtterLoennstrekkordningen": 478,
 "svalbardSkatteregnskapskommune": "2222"
}

Kildeskatt på lønn (kpl)

{
 "personidentifikator": "12345678910",
 "inntektsaar": "2019",
 "skjermet": false,
 "kildeskattPaaLoennNettoinntekt": 12345,
 "kildeskattPaaLoennNettoformue": 0,
 "kildeskattPaaLoennBetaltSkattOgAvgift": 11973,
 "kildeskattPaaLoennPersoninntektLoenn": 24587,
 "kildeskattPaaLoennPersoninntektBarePensjonsdel": 123,
 "kildeskattPaaLoennSkatteregnskapskommune": "2312",
 "kildeskattPaaLoennSkatteklasse": "1"
}

XML

Dersom man ønsker XML i stedet for JSON kan dette spesifiseres med header Accept satt til application/xml:

$ curl -v --header "Accept: application/xml" --cert datakonsument.cer --key datakonsument.key "https://api-at.sits.no/api/formueinntekt/beregnetskatt/distribusjon/2015/05086900124"

beregnetskatt.xsd

beregnetskatt_eksempel.xml

beregnetskatt_kildeskattepaaloenn_eksempel.xml

Feilmeldinger (HTTP status ikke 200)

Hvis statuskode ikke er 200, men man får svar fra applikasjonen, så kommer en feilmelding på følgende format. Dersom feilmeldingen ikke er på dette formatet, kan det være forespørselen ikke har kommet fram til applikasjonen. Se den generelle informasjonen om statuskoder og feilmeldinger.

JSON

{
 "kode": "BSA-006",
 "melding": "Fant ikke Beregnet Skatt for gitt inntektsår og identifikator",
 "korrelasjonsid": "13a865f5-28f9-47db-9abd-ab78977c79fe"
 
}

XML

Dersom Accept-header er satt til application/xml vil også eventuell feilmelding være i XML:

feil.xsd

feil eksempel.xml

Feilkoder

Se også felles feilkoder for alle applikasjonene.

HTTP status Feilkode Feilmelding
400 BSA-005 Det forespurte inntektsåret er ikke støttet
404 BSA-006 Fant ikke Beregnet Skatt for gitt inntektsår og identifikator
400 BSA-007 Inntektsår har ikke gyldig format
400 BSA-008 Personidentifikator har ikke gyldig format
404 BSA-009 Fant ingen person for gitt identifikator
Tags: