Problemene med validering av samtykke på tjenestene Inntektsmottaker og Spesifisert Summert Skattegrunnlag er nå løst og alle tjenester fungerer igjen som normalt.