Det er for tiden problemer med validering av samtykke på tjenestene Innteksmottaker og Spesifisert Summert Skattegrunnlag. De som benytter tjenestene uten samtykke er ikke berørt av dette. Vi jobber med å løse problemet.