Det er avdekket en feil i våre systemer i forbindelse med tildeling av nye tilganger. Feilen kan ha berørt enkelte nye konsumenter. Feilen er nå rettet og vi beklager eventuelle problemer dette har medført.