Tidligere har vi varslet endring av XML for Spesifisert summert skattegrunnlag API ved overgang til OpenAPI spesifikasjon.

OpenAPI spesifikasjon for API’et er nå klar på Swaggerhub:

Vi endrer den spesielle måten å håndtere typer i xml på, og vi flytter type ned i et eget felt slik at XML vil håndteres likt som i JSON-responsen.

For eksempel:

  • Før: <spesifisering xmlns:wstxns1=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance wstxns1:type="LoennOgTilsvarendeYtelser">
  • Nå: <type>LoennOgTilsvarendeYtelser</type>

Spesifisert summert skattegrunnlag API blir tilgjengelig med Open API spesifikasjon:

  • I test: Tirsdag 24. mai 2022
  • I produksjon: Tirsdag 21. juni 2022