Altinn har varsla planlagt vedlikehold mellom fredag 14. mai kl.21.00 og lørdag 15. mai kl.10.00. Dette vil påvirke konsumenter av maskinporten som har delegert en API-tilgang videre til en leverandør. Så lenge Altinn er nede, vil og Altinn delegering tjenesten være nede. Dette rammer også selvbetjening i produksjonsmiljøet. Vi beklager ulempen nedetid vil medføre for våre partnere.