Oppdaterte delings- og bruksvilkår vil snarlig bli publisert på skatteetaten.no. Nye Generelle vilkår for deling (delingsvilkår) vil bli publisert på https://www.skatteetaten.no/deling/tilgang/delingsvilkar/ og nye Bruksvilkår for Skatteetatens API-er vil bli publisert på https://www.skatteetaten.no/deling/tilgang/delingstjenester/bruksvilkar-for-delingstjenester/.

Oppdateringene er basert på en revisjon og hovedendringen består i at både delings- og bruksvilkår nå forekommer i to versjoner. Én versjon som gjelder ved deling i segmentsamarbeid og én versjon som gjelder ved deling til enkeltstående konsument. Nye versjoner er laget for å tydeliggjøre rollen til segmentansvarlig hvor deling skjer i segmentsamarbeid.

Nye versjoner får virkning for nye avtaler om deling, samt ved revisjon av eksisterende avtaleforhold om deling. Versjon for deling i segmentsamarbeid gjelder konsumenter som har koordinert seg med en segmentansvarlig, mens versjon for enkeltstående konsumenter gjelder øvrige konsumenter.