Tidligere har vi varslet endring av XML for Spesifisert summert skattegrunnlag API ved overgang til OpenAPI spesifikasjon, og denne endringen er i Produksjon fra i dag 22. juni 2022.