Xsd for tjenesten spesifisert summert skattegrunnlag er oppdatert med nye begrepsreferanser. Oversikt over summerte skattegrunnlag og spesifikasjoner for 2020 for rettighetspakken SBL er også oppdatert.