Inntekt API (tidl. Inntektsmottaker API) og Inntektsmottakere API (gjelder kun OTP) vil snart bli tilgjengelige med Open API spesifikasjon. I den forbindelse har vi også gjort forbedring i koden for å effektivisere forvaltning av tjenestene.

Konsumentene skal ikke bli påvirket av oppdateringene, og tjenestene skal fungere som før. Ta kontakt dersom noen likevel skulle oppleve problemer i etterkant.

Oppdaterte tjenester produksjonssettes tirsdag 23. august kl. 12, og det kan bli noen få minutters nedetid i den forbindelse. Vi beklager ulempen det kan medføre.