Vi jobber for tiden med å oppdatere innhold på Github, og som følge av dette kan noe av innholdet flyttes og endres. Utdatert innhold slettes. I hovedsak er det innhold under menyvalgene “Om tjenestene” og “Domene” som berøres.