Skatteetaten vil i løpet av 2021 innføre støtte for forhåndsregistrerte samtykkeforespørsler i aktuelle api (Spesifisert Summert Skattegrunnlag, Inntektsmottaker og Tilgjengeligdata). Dagens løsning med lenkebaserte samtykker vil i en periode gå i parallell, men saneres fra januar 2022.

Skatteetaten anbefaler konsumenter som benytter samtykkeløsningen å migrere til ny samtykkeløsning i forbindelse med migrering til maskinporten, som vil foregå i samme periode.

Viser til tidligere varsel om migrering til maskinporten (https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/migrering_maskinporten200421.html). Endringen påvirker kun konsumenter som behøver samtykke i forbindelse med samtykkebasert lånesøknad (SBL), ved spørsmål kan dere kontakte Bits.

Mer informasjon om de ulike samtykkeløsningene kan også finnes hos Altinn: https://altinn.github.io/docs/utviklingsguider/samtykke/datakonsument/be-om-samtykke/