Skatteetaten vil i løpet av 2021 innføre Maskinporten som autentiseringsmekanisme for api’er. Dagens løsning med virksomhetssertifikater vil i en periode gå i parallell, men saneres fra januar 2022.

Følgende api’er vil endres:

 • Avregning-api
 • Beregnet skatt-api
 • Boligsparing for ungdom-api
 • Inntektsmottaker-api
 • Oppgaveinnlevering-api
 • Pensjonsgivende inntekt-api
 • Restanse-api
 • Skattemelding-api
 • Skatteplikt-api
 • Skattepliktig-api
 • Spesifisert summert skattegrunnlag-api
 • Summert skattegrunnlag-api
 • *tilhørende hendelseslister

Enkelte av disse api’ene har allerede støtte for maskinporten. Konsumenter som i dag benytter maskinporten for tilgang til disse berøres ikke av denne ordningen.

Migrering til maskinporten vil starte 01.09.2021 og foregå frem til 17.12.2021. Skatteetaten vil kontakte berørte konsumenter. Konsumenter representert av en segmentansvarlig vil kontaktes av denne.

Mer informasjon om maskinporten finnes på Digdir sin samarbeidsportal: https://samarbeid.digdir.no/maskinporten/maskinporten/25