Skatteetaten viser til varsel om overgang til Maskinporten som autentiseringsmekanisme for Skatteetatens delingstjenester sendt 20.04.21.

Tjenester er nå klare med støtte for Maskinporten, og overgang kan påbegynnes.

Mer informasjon om Skatteetatens API’er, navn på Maskinporten scope og delegeringstekst i Altinn finnes her på egen side.

Mer informasjon om å ta i bruk Maskinporten finnes på Digdir sin samarbeidsportal.

For konsumenter som benytter samtykke for innhenting av opplysninger er ny samtykkeløsning klar i både nytt og gammelt testmiljø, og blir tilgjengelig i produksjonsmiljøet i løpet av kort tid.

Vi minner om at gammel autentiseringsmekanisme vil saneres fra januar 2022.