Følgende tjenester støtter nå kildeskatt på lønn i testmiljøet: •Avregning-api •Beregnet skatt-api •Pensjonsgivende inntekt-api •Skatteplikt-api •Summert Skattegrunnlag-api •Spesifisert summert skattegrunnlag-api