Inntektsmottaker API er oppdatert i produksjon, og støtter nå nye lønnsbeskrivelser som gjelder fra januar 2022.

API’et er også tilgjengelig for test, se eget varsel.