Noen skattytere har krav på skjerming. Vi kan ikke fortelle hvor de er

Skattepliktige med skjermingsbehov

Noen få skattepliktige har behov for å skjermes. Dette kan skyldes at de har vedtak på hemmelig adresse (“kode 6”), adressesperre (“kode 7”), eller andre årsaker. Hva som kan utleveres ved skjerming avhenger av hvem datakonsument er og hvilket spesifikt av skjermingsbehov skattyter har.

Noen relevante regler er:

Hvis data for en skattepliktig skal skjermes for en bestemt datakonsument vil informasjon som potensielt kan bidra til å avsløre hvor Skattepliktig oppholder seg ikke utleveres fra Skatteetaten. Vi utleverer i slike tilfeller et redusert datasett som har vært gjennom en skjermingsprosess. Hva som fjernes varierer for hvert datasett. Når vi har skjermet data legger vi også til et felt som sier at data har blitt skjermet:

"skjermet": true

Hvis data har blitt skjermet vil det typisk mangle en del detaljer og referanser, men summer og tall vil være riktige.

Tilpassing av data for datakonsumenter

Personopplysningsloven, Skatteforvaltningsloven og andre lover og forskrifter regulerer hvilke data Skatteetaten kan utlevere. Utifra vurdering av behov og evt hjemmel vil datakonsumenter ofte bare få tilgang til deler av et datasett.

Forskjeller i hva som utleveres er gjerne begrunnet med:

  • det ikke er behov for å utlevere opplysninger (opplysninger om barn, opplysninger om vurderinger skatteetaten har gjort, etc)
  • opplysninger er sensitive (fagforeningskontigent, sykdomsrelatert, etc)

Å identifisere hva som kan utleveres er del av prosessen med å søke tilgang til tjenestene.

Tags: