Rettighetspakke - Hvordan skatteetaten tilpasser innsyn i datasett for forskjellige datakonsument grupper

Rettighetspakke

Rettighetspakke: Et sett regler som styrer hvilke data som utleveres til datakonsument. Rettighetspakker styrer skjerming, filtrering og detaljering for data som utleveres.

Forskjellige datakonsumenter har forskjellige rett til å få utlevert data. Skatteetaten tilordner hver datakonsument en rettighetspakke basert på en juridisk vurdering. Rettighetspakken styrer:

  • Skjerming Hver Rettighetspakke har egne regler for hvilke skatteytere som skal skjermes. Hvis en skatteyter skal skjermes går data gjennom en egen skjermingsprosess som fjerner alle data som kan brukes till å finne skatteyteren fysisk.
  • Filtrering, dvs hvilke felt/poster som utleveres. Se informasjonsmodell inntektsmottaker, informasjonsmodell spesifisertsummertskattegrunnlag, informasjonsmodell SummertSkattegrunnlag for spesifisert informasjon om hvilke felt/poster som utleveres.
  • Spesifisering. Hvilke tilvalgelementer (tilleggsopplysninger/ekstrafelt/utvidelser) som er med i datasett som utleveres. Se informasjonsmodell for hvert datasett for spesifisert informasjon

Eksempler

Eksemplene antar at:

  • Ola har adressesperre skjerming
  • Kari har ingen skjerming
  • Datakonsumenten AS har en rettighetspakke med skjerming
  • Eksempeletaten har en rettighetspakke uten skjerming

Skjerming eksempel

Datakonsumenten AS leser Ola sitt Skattegrunnlag. Mange opplysninger (hvor han bor, hvem arbeidsgiver er, etc) er fjernet og dataene er merket med

"skjermet": true

Eksempeletaten leser Ola sitt Skattegrunnlag. Alle opplysninger som vanligvis er med er der. Dette er fordi Eksempeletaten har rettighetspakke Utvidet, som gir vanlig tilgang til data om personer med adressesperre.

Spesifisering eksempel

Datakonsumenten AS leser Kari sine spesifisertsummertskattegrunnlag data. Datakonsumenten AS får ikke <spesifisering> for andre felt enn de rettighetspakken sier at skal spesifiseres.

Tags: