Innrapportert Informasjon

Skatteetaten samler inn data gjennom ulike rapporteringsordninger som underlag for utkast til skattemelding og for kontrollformål.

Informasjonssett Beskrivelse API’er
Boligsparing for Ungdom (BSU) Tjeneste for å hente ut innrapporterte informasjon fra banker knyttet til Boligsparing for ungdom (BSU)-kontoer. Inneholder m.a renteinntekter Datatjeneste
Tags: