Informasjon om overhold av plikter.

Oversikt datasett om overholdelse av plikter

Informasjonssett Beskrivelse Periodisering API
Restanser Restanser inneholder informasjon om hvorvidt en skattepliktig har utestående fordringer fra skatteetaten. Dekker ubetalt merverdiavgift og formue- og inntektsskatt Nei restanser-api
Oppgaveinnlevering Oppgaveinnlevering inneholder informasjon om hvorvidt mvaoppgaver er innlevert i henhold til frist Nei oppgavennlevering-api
Tags: