Informasjon om en skatteyters inntekter, formue og fradrag.

Prosessen for fastsetting av formue- og inntektsskatt, tidligere kalt ligning er prosessen med å bestemme (fastsette) skatt. Denne prosessen bruker og produserer en rekke informasjonssett.

Dataene som er input til prosessen kalles grunnlagsdata, og består av data innsamlet fra andre offentlige etater, og meldinger levert av skattytere og tredjeparter.

Hovedløpet i skatteprosessen består i å samle inn skattyters påstander (egenfastsettinger) om forhold som påvirker skatten, kontrollere disse opplysningene, og beregne skatten på grunnlag av disse opplysningen.

Oversikt datasett formue og inntekt

Informasjonssett Beskrivelse Periodisering API Datakatalog
Beregnet Skatt Beregnet Skatt og Grunnlag for beregnet skatt på aggregert nivå. I versjon 1.0 leverer tjenesten bare grunnlaget og ikke den beregnede skatten Årlig beregnetskatt-api  
Pensjonsgivende inntekt (PGI) Pensjonsgivende inntekt for skattepliktige Årlig pgi-api  
Skattemelding Skattemeldingen for formue- og innektsskatt (skattemeldingen) ble tidligere kalt selvangivelsen. Inneholder informasjon om formue- og inntekt som inngår i skatteberegningen. Skatteyter står ansvarlig for innholdet. Årlig Ikke tilgjengelig ennå  
Skatteplikt Skattepliktsdata om skattepliktige personer Årlig Skatteplikt-api  
Spesifisert summert skattegrunnlag Spesifisert summert skattegrunnlag inneholder skattegrunnlag og informasjon om underliggende skatteobjekter fastsatt gjennom et skatteoppgjør. Årlig Spesifisert summert skattegrunnlag-api Informasjonsmodell spesifisert summert skattegrunnlag
Summert skattegrunnlag Summert skattegrunnlag inneholder samme informasjon som skattemeldingen på overordnet nivå fastsatt gjennom et skatteoppgjør. Informasjon om skatteobjekt er ikke med. Årlig Summert skattegrunnlag-api Informasjonsmodell summert skattegrunnlag
Utkast til Skattemelding Utkast til skattemeldningen (se under) produsert av skattetaten for personlige skatteytere   Ikke tilgjengelig ennå  

Hendelser og periodisering

Formue og inntekt data blir tilgjengelig årlig. Tidspunkt data blir tilgjengelig på varierer individuelt per skattepliktig. Data blir tilgjengelig fra medio juni til sent oktober året etter et inntektsår. Løpende oppdateringer kan forekomme etter første publiserte skatteoppgjør. Se egen side for Hendelser og periodisering som forklarer ulike lesemønstre og støttetjenester som finnes.

Tags: