Informasjon rapportert fra arbeidsgiver

A-ordningen er en felles offentlig rapporteringsordning som samler ulik informasjon som arbeidsgiver og andre er pliktig å rapportere.

Informasjonssett Beskrivelse API’er
Inntektsmottaker Innrapporterte inntekter per inntektsmottaker. Tilsvarer innhold på lønnsslipp Datatjeneste Hendelsesliste
Arbeidsgiver Innrapporterte inntekter om arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk ikke tilgjengelig enda

Periodisering

Datostyrt spørreperiode

Alle data oppdateres månedlig, men kan bli korrigert i ettertid. Fristen for å sende inn a-meldingen er satt til senest den 5 i måneden etter at rapporteringspliktige forhold inntraff. Statistikk viser at data stort sett er komplette den 10. i måneden etter. Skatteetaten anbefaler at man ikke baserer forretningsbeslutninger på inntektsopplysninger hentet før den 10 i måneden etter. Før dette kan data være ufullstendige.

Eksempel: En datakonsument skal lese inntektsmottaker data den 8. november 2017. Datakonsumenten bør hente data fra september 2017 og tidligere. Det kan hende data for oktober finnes, men de kan være ufullstendige.

Eksempel: En datakonsument skal lese inntektsmottaker data den 10. november 2017. Datakonsumenten bør hente data fra oktober 2017 og tidligere. Data for oktober 2017 er mest sannsynlig ferdig innrapportert.

Hendelseslister

Endringer og rettelser i innrapporterte data kan komme lang tid i etterkant. Datakonsumenter som er avhengige av å reberegne hvis det kommer endringer bør benytte hendelsesliste for datatypene de benytter for å oppdage endringer.

Eksempel: En datakonsument har hentet inntektsmottaker data for en skattepliktig for mars 2017. Datakonsumenten ønsker å reagere hvis det blir endringer i data. Datakonsumenten benytter hendelsesliste for inntektsmottaker for å følge med på om det skjer endringer for den skattepliktige for mars 2017. I oktober 2017 har hendelseslisten et innslag for den skattepliktige for mars 2017. Datakonsumenten reagerer ved å hente oppdaterte data for den skattepliktige for mars 2017.

Tags: