Github er oppdatert med informasjonsmodell-skjema for spesifisertSummertSkattegrunnlag.