Skatteoppgjør for Svalbard for 2018 er nå støttet i testmiljøet.

Forventet utleggsdato for høstoppgjøret, inkludert Svalbard, i produksjon er 26. oktober 2019.