På grunn av feil har det vært forsinkelse i deling av skatteopplysninger. Feilen har medført at skatteoppgjør som har blitt produsert etter den 14. august ikke ble tilgjengelig i delingstjenestene før 8. september. Feilen er nå rettet, og vi ser på forbedringer for å unngå at feilen oppstår igjen. Vi beklager ulempen dette har medført.