Skatteetaten, Altinn og BITS har en tid jobbet for å forenkle forvaltning av redirect-url’er for SBL-tjenestene, og følgende endring ble gjort gjeldene fra 12. januar:

Banker som benytter ny samtykkeløsning trenger ikke lengre melde inn endring av redirect-URL’er til BITS.

Obs. Endringen gjelder kun ved bruk av nye tjenestekoder (4804_210607 og 4628_210607). Ved bruk av gammel samtykkeløsning og gamle tjenestekoder (4804_170223 og 4628_1) må fremdeles redirect-url’er holdes oppdatert hos Skatteetaten via BITS.