Skatteetaten forenkler feilhåndtering på alle eksterne API’er, slik at det blir færre og mer standardiserte feilkoder. Dette vil gjøre det mer fleksibelt ved håndtering av nye typer feil.

Den viktigste endringen er at vi reduserer antallet feilkoder, spesielt for feil i input-parametere, og at tilhørende feiltekst ikke lenger er statisk. Dette betyr at de ulike feilkodene kan returnere med ulike tekstlige beskrivelser av feilen. Formatet for feilrapportering forblir uendret.

Github blir oppdatert løpende ettersom API’ene blir endret i produksjon. Ta kontakt dersom endringen påvirker deres tekniske løsning og vi trenger å koordinere tidspunktet for oppdatering av enkelte API’er.

Nye feilkoder vil bli:

Feilkode HTTP Statuskode Feilområde
XX-001 500 Uventet feil på tjenesten.
XX-002 500 Uventet feil i et bakenforliggende system.
XX-003 404 Ukjent url benyttet.
XX-004 401 Feil i forbindelse med autentisering.
XX-005 403 Feil i forbindelse med autorisering.
XX-006 400 Feil i forbindelse med validering av inputdata.
XX-007 404 Ikke treff på oppgitt identifikator.
XX-008 404 Ingen data funnet på oppgitte inputparametere.
XX-009 406 Feil tilknyttet dataformat. Kun json eller xml er støttet.