Vi har utført en feilretting i forbindelse med næringsinntekt på Svalbard som påvirker Spesifisert summert skattegrunnlag API og Summert skattegrunnlag API for inntektsår 2018.

  • Feltet samletUnderskuddINaeringsvirksomhet videreføres som underskudd i næringsvirksomhet inkludert selskap med deltakerfastsetting, men endres til å dekke kun fastlandet

Det innføres to nye felter som dekker næringsvirksomhet kun for Svalbard for inntektsår 2018:

  • samletUnderskuddINaeringsvirksomhetPaaSvalbard, for underskudd i næringsvirksomhet uten selskap med deltakerfastsetting
  • samletUnderskuddAvSDFPaaSvalbard, for underskudd av selskap med deltakerfastsetting

Dette betyr at for personer med Svalbard-oppgjør vil beløp fra underskudd i næringsvirksomhet uten selskap med deltakerfastsetting og underskudd av selskap med deltakerfastsetting finnes i hhv samletUnderskuddINaeringsvirksomhetPaaSvalbard og samletUnderskuddAvSDFPaaSvalbard istedenfor felt samletUnderskuddINaeringsvirksomhet. Konsumenter som henter inn samletUnderskuddINaeringsvirksomhet må derfor også lese inn de nye feltene når Svalbard-oppgjørene blir tilgjengelig den 26. oktober.